Gå til hovedinnhold

17. desember

Vi avslutter årets kalender med et dikt som ble laget av barn på 90-tallet. I 1993 startet nemlig en klasse på Sandstrand skole en alternativ julekalender, der fokus var på solidaritet og å gi i stedet for å få. Sammen med klassen, skrev initiativtaker og lærer Tove Sigrid Lund ned tanker om det positive med denne julekalenderen som har blitt til diktet dere skal få høre. Denne alternative julekalenderen er faktisk inspirasjonen til det som senere ble til SOS-barnebyers Omvendt Julekalender. I år er det 13 år siden den første Omvendt Julekalender ble laget. Vi har fått hjelp av flere barn til å fremføre diktet som dere får høre i dagens luke. 

Selv om dette er siste filmluke, er det 7 luker igjen i kalenderen som dere kan åpne hjemme. God jul! 

Play

Forslag til refleksjon:

  • Hva tenker dere om de tankene barna hadde på 90-tallet når de skrev dette diktet?
  • Likere dere å lese eller skrive dikt? Hva slags dikt?
  • Tenk tilbake på filmene dere har sett. Har dere lært noe, eller fått noen nye tanker? 
  • Kjenner dere til ordet solidaritet? Hva betyr solidaritet for deg? 
  • Hvordan kan du bidra til at du selv har det bra? 
  • Hvordan kan du bidra til at barn andre steder i verden har det bra?