17. desember

Det står i barnekonvensjonens artikkel 31 at barn ikke skal bli utnyttet til barnearbeid. Likevel er det mange barn i verden som må jobbe i stedet for å gå på skole, eller må gjøre jobber som er farlige. Det skjer når de voksne ikke har jobb som gir nok penger til at familien overlever, eller barna er overlatt til seg selv. Men selv om barn ikke skal drive med barnearbeid, kan barn godt ha plikter hjemme i familien. Det å ta ut av oppvaskmaskinen, klippe plenen eller holde rommet sitt ryddig, regnes nemlig ikke som barnearbeid. Det er viktig at barn hjelper til, men det skal ikke gå utover skolearbeidet.  

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Har noen av dere faste plikter hjemme, og hva gjør dere? 
  • Hva liker dere å hjelpe til med, hva liker dere ikke? 
  • Kan dere komme på gode grunner til at det er fint at barn hjelper til? (Så de voksne ikke får altfor mye gjøre, barna lærer ting de trenger å kunne når de skal flytte for seg selv, og når barn hjelper til, kjenner de at de er en betydningsfull del av familiefellesskapet, kanskje familien får mer tid til å gjøre andre ting sammen.) 
  • Før i tiden var det vanlig at barn jobbet også i Norge. Kan dere tenke dere jobber barn hadde da? (I bondesamfunnet hadde barna gjerne faste oppgaver i gårdsdriften. Da jobbet de på fabrikker og i gruver – ofte fikk de oppgaver hvor det var lurt å være liten eller ha små barnehender for å komme til, dette kunne være farlig arbeid. Mange barn jobbet også med sagbruk eller var på fiskebåter. De gjette sauer på fjellet og var visergutter eller bud.) 
  • Kan dere tenke dere grunner til at foreldre lar barna sine jobbe? (Noen steder må også barna jobbe for at familien skal overleve, og fordi det ikke finnes hjelp å få fra staten – slik som det gjør i Norge – må foreldrene velge mellom å la barna jobbe eller at de sulter. Det kan også være at de trengs for at det skal være nok arbeidskraft. Barna jobber da ofte sammen med de voksne i familien og får arbeidsoppgaver som er tilpasset alderen. Noen barn jobber også for at familien skal få råd til utdanning.) 

Dagens rebusoppgave:

  • Hva har barna over senga mens de sover? 
    Ta vare på tredje bokstav i svarordet.