16. desember

Alle barn har rett til skolegang. Det står i artikkel 28 i barnekonvensjonen. De siste årene har det blitt gjort veldig mye for at barn over hele verden skal få oppfylt denne rettigheten. Flere barn enn noensinne får begynne på skole, men det er ikke nok å bare sørge for at barn får en klasse å gå i og en pult å sitte ved. Barn lærer ikke det de skal hvis de ikke har spist nok mat på flere dager, er engestelige fordi foreldrene er veldig syke, ikke har et ordentlig sted å gjøre lekser og noen som kan hjelpe dem med leksene, må jobbe for at familien skal få nok penger, eller har for lang vei til skolen. I dag skal dere få møte tre søsken som bor i Bosnia-Hercegovina. De har også ganske lang vei til skolen. Om vinteren når det er mye snø, kan det være vanskelig å komme seg frem. I fjor vinter lagde bosnisk TV nyhetsinnslag om skoleveien til Amir, Amra og Amira. Når vi besøker dem, er det heldigvis vår, og selv om veien er like lang, er den enkel å gå – i hvert fall når de er tre som går sammen. 

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Hva er fint med å ha noen å gå sammen med til og fra skolen? 
  • Er det viktig å ha noen å gå sammen med til og fra skolen? 
  • Hvem sitt ansvar er det hvis noen går alene nesten hver dag? Kan andre elever gjøre noe med det? Skal de voksne gjøre noe med det? 
  • Hva kan dere si/gjøre hvis dere ser at noen går alene? 
  • Ganske mange barn i verden har så lang skolevei at de må stå opp veldig tidlig for å rekke skolen. Hva kan de voksne gjøre med det? (bygge skoler som ligger der barna bor, sette opp gratis skolebuss) 
  • Noen av barna på skolen til Amir, Amra og Amira har lang skolevei. Det tar for lang tid å kjøre frem og tilbake hver dag, og derfor bor barna på det som heter internat. Der bor de i ukedagene og blir passet godt på av voksne. I helgene er de hjemme hos familien sin. Hvordan hadde det vært for dere å bo et annet sted enn hjemme i ukedagene?  

Dagens rebusoppgave:

  • Hva sitter Amira på mens hun venter på at søsknene skal bli ferdige på skolen?  
    Ta vare på den første bokstaven i svarordet.