Gå til hovedinnhold

15. desember

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og bærekraftsmål #4 handler om god utdanning. Før koronapandemien, gikk ni av ti barn på skolen. Utdanning er nøkkelen til utvikling, og åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn. Bærekraftsmål #4 handler ikke bare om retten til skolegang, men også at en får gode lærere og kvalitet i undervisningen – hele veien fra barneskolen til universitetet.

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Hva er det viktigste for dere for at dere skal lære på skolen?
  • Clara i filmen har dysleksi, som gjør at det er vanskelig for henne å lese og skrive. Er det andre ting dere tenker kan gjøre det vanskelig å lære på skolen? (Hvis man føler seg utenfor i klassen, blir mobbet, er redd for å gjøre feil, har det vanskelig hjemme, er sulten, har andre lærevansker.)
  • Er det noe de andre i klassen kan gjøre for de som har det vanskelig på skolen?
  • Er det noe dere tenker vi i klassen kan gjøre annerledes eller mer av for at vi alle skal få et bedre læringsmiljø?