12. desember

I den aller første luken i årets Omvendt Julekalender snakket vi blant annet om barns rett til å si sin mening og til å bli hørt. Dette er spesielt viktig i store avgjørelser, som for eksempel når foreldre som har flyttet fra hverandre, skal lage avtaler om barna. For selv om de voksne mener at de kan mest og vet best, er det du selv som er den største eksperten på hvordan det er å være akkurat deg. Det er du som vet hva du føler. Som vi sa i luken om barnekonvensjonen, betyr denne rettigheten at barns mening skal telle, selv om det til slutt er foreldrene som bestemmer. Likevel er det ofte best om man kan finne en løsning sammen, som alle parter er fornøyd med. Som Janko og foreldrene hans i den filmen du skal få se nå. 

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål:

 • Synes dere det var en god løsning Janko og foreldrene hans kom frem til? 
 • Så det vanskelig ut å lage en slik kommode som Janko og faren hans lagde? 
 • Har dere lagd noe som dere har gitt / skal gi til de hjemme i julepresang? 
 • Dette er jo en hemmelighet mellom Janko og faren. Og moren hans vet ikke hva det er. Hvordan tror dere hun reagerer når hun pakker den opp? (overrasket, glad) 
 • De voksne blir ofte veldig glade for presanger barn har laget. Hvorfor det, tror dere? (det fine med å få noe som noen har lagt tid og krefter i å lage, og tanken bak at det er lagd spesielt til deg) 
 • Janko tenkte kanskje at han ikke trengte å gå på skolen, fordi han kunne jo lære alt han trengte å vite om snekkeryrket, av faren sin. Av det dere lærer på skolen, hva tenker dere er det viktigste alle må kunne uansett hva slags jobb man skal ha som voksen?  
 • Hvorfor er matte viktig? (kunne vite hva ting koster, og hva man har råd til, å kunne måle er viktig for å beregne plass, bygge noe) 
 • Vi sier at lesing, skriving og regning er de viktigste tingene alle må kunne. Men hvorfor er det viktig å lære om hvordan mennesket, naturen og verden henger sammen, og om historie, geografi og kultur? 
 • De fleste skoletimene brukes på det vi kaller teoretiske fag, i tillegg har dere praktiske fag som gym, mat og helse og kunst- og håndverk. Skulle noen av dere ønske det var flere praktiske fag på skolen, og i tilfelle, hvilke?  

Dagens rebusoppgave:

 • Hvilket yrke har faren i familien? 
  Ta vare på den andre bokstaven i svarordet.