10. desember

I dag får Verdens matvareprogram Nobels fredspris. Hva har det å dele ut mat til mennesker som sulter, med krig og fred å gjøre, lurer dere kanskje på. Svaret på det er: faktisk en hel del.

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Vet dere hvem som grunnla Nobels fredspris? Hvem var han? Kjenner dere til flere Nobelpriser? (Alfred Nobel, født i 1833. Stor oppfinner, fant opp bl.a. dynamitt. Eide våpenfabrikker. En av de rikeste i verden. Testamenterte pengene sine til et fond som deler ut flere priser.) 
  • Vet dere om noen nordmenn har fått fredsprisen noen gang? (Christian Lange fikk fredsprisen for sin innsats for internasjonalt samarbeid sammen med svenske Karl Hjalmar Branting i 1921. Fridtjof Nansen fikk fredsprisen i 1922 for jobben med å hjelpe krigsfanger å komme hjem, internasjonalt hjelpearbeid og rollen som den første høykommissær for flyktninger.)
  • Hvorfor er det viktig med en fredspris? 
  • Hvis dere skulle foreslått noen til å vinne fredsprisen, hvem ville det vært, og hvorfor? 
  • I dag er det mange barn og voksne som flykter fra krig til Norge. Har vi i Norge flyktet fra krig noen gang?  
  • Hvordan tror dere det er for barn å oppleve krig? Hva er verst? Hva hvis dere måtte ha flyktet fra hjemmet deres nå i dag? 
  • Hvorfor er demokrati viktig for fred? (Demokrati er viktig for utvikling, fattigdomsreduksjon, respekt for menneskerettighetene, mer likhet og bedre fordeling mellom mennesker.)