10. desember

I dag deles Nobels fredspris ut i Oslo rådhus. Fredsprisen har blitt delt ut siden 1901, og i år går den til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali. Han får prisen fordi han jobbet for fred og samarbeid – spesielt med nabolandet Eritrea, hvor det har vært en stor krangel om landegrensene i mange år. Det gir håp om at hverdagen for barn i de to afrikanske landene kan bli bedre. For selv om barn aldri noensinne har startet en krig, er det alltid barna krig og konflikter går verst ut over. 

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Vet dere hvem som grunnla Nobels fredspris? Hvem var han? Kjenner dere til flere Nobelpriser? (Alfred Nobel, født i 1833. Stor oppfinner, fant opp bl.a. dynamitt. Eide våpenfabrikker. En av de rikeste i verden. Testamenterte pengene sine til et fond som deler ut flere priser.) 
  • Vet dere om noen nordmenn har fått fredsprisen noen gang? (Christian Lange fikk fredsprisen for sin innsats for internasjonalt samarbeid sammen med svenske Karl Hjalmar Branting i 1921. Fridtjof Nansen fikk fredsprisen i 1922 for jobben med å hjelpe krigsfanger å komme hjem, internasjonalt hjelpearbeid og rollen som den første høykommissær for flyktninger.)
  • Hvorfor er det viktig med en fredspris? 
  • Hvis dere skulle foreslått noen til å vinne fredsprisen, hvem ville det vært, og hvorfor? 
  • I dag er det mange barn og voksne som flykter fra krig til Norge. Har vi i Norge flyktet fra krig noen gang?  
  • Hvordan tror dere det er for barn å oppleve krig? Hva er verst? Hva hvis dere måtte ha flyktet fra hjemmet deres nå i dag? 
  • Hvorfor er demokrati viktig for fred? (Demokrati er viktig for utvikling, fattigdomsreduksjon, respekt for menneskerettighetene, mer likhet og bedre fordeling mellom mennesker.) 

Dagens rebusoppgave:

  • Hvilken av Nobels priser deles ut i Oslo?
    Ta vare på den åttende bokstaven i svarordet.