Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om digital innsamling, håndtering av kontanter, samt informasjonsskriv som du kan laste ned og sende til foresatte.

Digital innsamling

Vi har opprettet en digital innsamlingsportal for Omvendt Julekalender som dere finner her. Der kan dere opprette en innsamling på enten klasse-, trinn- eller skolenivå.

Kontantinnsamling

Kontantinnsamling kan kombineres med digital innsamling - velg den/de løsningene som passer skolen best.

Innsamlede kontanter settes inn på SOS-barnebyers kontonummer 8380.08.73730.
NB! Det er veldig viktig at dere merker innskuddet med skole/klasse og "Omvendt Julekalender" og fyller ut rapportskjemaet. Det gjør det lettere for oss å spore innbetalinger som mister eller mangler merking.  Det kan være vanskelig å finne bankfilialer som tar imot kontantinnskudd. Ett tips er å benytte "post i butikk" da vi har DNB som vår bankforbindelse. "Post i butikk" samarbeider med DNB.

Informasjon til foresatte

Her finner dere forslag til skriv til foresatte som inneholder informasjon om kalenderen og innbetaling. Dersom dere ikke skal ha innsamling, kan det redigeres bort i skjemaet.