Gå til hovedinnhold

Bidraget ditt til Omvendt Julekalender

Med dere på laget når vi enda flere av de barna som trenger det mest. Sammen gir vi barn omsorg, beskyttelse og et trygt hjem. Livets aller viktigste grunnpilarer.

Ingen barn skal voksen opp alene

Alle barn har rett til omsorg og beskyttelse. Så mange som 220 millioner barn lever uten eller står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. Det er 10 prosent av alle barn i verden. SOS-barnebyer jobber i 134 land med familier, lokalsamfunn og myndigheter for å sikre barn en trygg oppvekst.

Vi arbeider for barns beste uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Alle våre program drives av nasjonale SOS-organisasjoner. Så godt som alle som jobber i SOS-barnebyer er lokalt ansatte. Det sikrer sterk lokal forankring, og at kunnskap og ressurser bygges opp lokalt.

Kort fortalt:

  • Vi forebygger at barn mister omsorg fra familien sin.
  • Vi gir barn som er uten trygge voksne stabil omsorg i en ny familie.
  • Vi arbeider over hele verden med å etablere gode standarder, rammebetingelser og godt lovverk for barn. I kampen for barns rettigheter er SOS-barnebyer en tydelig stemme.