Barnebyen i Bergen

Norges første barneby ligger i Bergen, i Laksevåg bydel. Barnebyen er et fellesskap med åtte hjem for barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie.

Barnebyen i Bergen startet opp høsten 2008 og er blant svært få fosterhjemstiltak i Norge som er spesielt tilrettelagt for at biologiske søsken skal få vokse opp i samme fosterfamilie. Åtte fosterhjem utgjør kjernen i barnebyen i Bergen. I tillegg er det et felleshus og et gjestehus med tre hybler til forskjellig bruk, som ettervern, samvær eller overnatting for besøkende. Administrasjonen holder til i felleshuset, der det også finnes musikkrom, gymsal og andre aktivitetsrom.

Stabil omsorg

I barnebyen bor fosterforeldre og barn sammen i store familiehus. Fosterforeldrene støttes av avlastere i det enkelte hjem. Det innebærer at barna ikke sendes ut av hjemmet sitt til besøkshjem eller avlastningshjem når fosterforeldrene skal ha avlasting.

Dessverre skjer det i fosterhjemsomsorgen noen ganger brudd som betyr at barna får nye fosterforeldre. For SOS-barnebyer er det et mål at barn ved et slikt brudd skal slippe å flytte fra barnebyen, venner, skole og nettverk, så lenge det er til det beste for barnet. Hvis fosterforeldrene slutter, tilstreber SOS-barnebyer å rekruttere nye fosterforeldre til barna umiddelbart slik at barna kan bli boende i sine vante omgivelser.

Godkjente fosterforeldre

Fosterforeldrene i SOS-barnebyer går gjennom en grundig rekrutteringsprosess og en omfattende opplæring og veiledning. Alle som jobber i barnebyen er godkjent etter de samme retningslinjene som gjelder øvrige fosterhjem.

Ekstra støtte når man trenger det

Fagteamet i SOS-barnebyer er tilgjengelig hele tiden og sikrer støtte og oppfølgning når hjemmene trenger det. Det gjør det enklere å håndtere eventuelle utfordringer i hjemmene, og gjør at slitasjen i relasjonene minimeres. Faglig leder i barnebyen er psykolog, og ansvarlig for jevnlig veiledning av fosterforeldrene.

 

SOS-barnebyer har bestemt å gradvis avvikle barnebyen i Bergen. Basert på erfaringer fra barnebyen utvikles nå en ny fosterhjemsmodell for søsken i samarbeid med flere norske kommuner. Les mer om overgangen av barneby til søskenprosjekt her.