Barnebyen er et fellesskap med åtte hjem for barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Barnebyen i Bergen

Fosterhjem
Norges første barneby ligger i Bergen, i Laksevåg bydel. Barnebyen er et fellesskap med åtte hjem for barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie.

Barnebyen i Bergen startet opp høsten 2008 og er blant svært få fosterhjemstiltak i Norge som er spesielt tilrettelagt for at biologiske søsken skal få vokse opp i samme fosterfamilie. Åtte fosterhjem utgjør kjernen i barnebyen i Bergen. I tillegg er det et felleshus og et gjestehus med tre hybler til forskjellig bruk, som ettervern, samvær eller overnatting for besøkende. Administrasjonen holder til i felleshuset, der det også finnes musikkrom, gymsal og andre aktivitetsrom.

Se filmene fra barnebyen og møt dem som jobber der.

Marcus, som har bodd i barnebyen i syv år.

Det er brukt illustrasjonsbilder av barn i filmen.

Stabil omsorg

I barnebyen bor fosterforeldre og barn sammen i store familiehus. Fosterforeldrene støttes av faste familieassistenter som avlaster i det enkelte hjem. Det innebærer at barna ikke sendes ut av hjemmet sitt til besøkshjem eller avlastningshjem når fosterforeldrene skal ha avlasting.

Dessverre skjer det i fosterhjemsomsorgen noen ganger brudd som betyr at barna får nye fosterforeldre. For SOS-barnebyer er det et mål at barn ved et slikt brudd skal slippe å flytte fra barnebyen, venner, skole og nettverk, så lenge det er til det beste for barnet. Hvis fosterforeldrene slutter, tilstreber SOS-barnebyer å rekruttere nye fosterforeldre til barna umiddelbart slik at barna kan bli boende i sine vante omgivelser.

Godkjente fosterforeldre

Fosterforeldrene i SOS-barnebyer går gjennom en grundig rekrutteringsprosess og en omfattende opplæring og veiledning. Alle som jobber i barnebyen er godkjent etter de samme retningslinjene som gjelder øvrige fosterhjem. Nye fosterforeldre får tilbud om PRIDE-kurs av Bufetat.

Ekstra støtte når man trenger det

Fagteamet i SOS-barnebyer er tilgjengelig hele tiden og sikrer støtte og oppfølgning når hjemmene trenger det. Det gjør det enklere å håndtere eventuelle utfordringer i hjemmene, og gjør at slitasjen i relasjonene minimeres. Faglig leder i barnebyen er psykolog, og ansvarlig for jevnlig veiledning av fosterforeldre og familieassistenter. Barnebyen har også 24-timers bakvaktsordning som en del av sitt tilbud for fosterforeldrene, familieassistenter og besøkshjem. 

Utvider driften

Det er stort behov for fosterhjem i Norge. SOS-barnebyer utvider derfor driften og tilbyr fosterhjem også utenfor barnebyen, foreløpig er ett slikt hjem etablert. Avlastningsordningen i disse løsningene vil være vanlige besøkshjem. Fleksibiliteten i å også tilby denne typen fosterhjem i tillegg til den tradisjonelle SOS-barnebyen, gjør det lettere å planlegge plasseringer som er tilpasset det enkelte barn. SOS-barnebyer søker derfor etter både enslige og par som kan være fosterforeldre i barnebyen, men også i Bergen og omegn. Til disse eksterne løsningene søker man også besøkshjem.

 

Våre tema