Gå til hovedinnhold

Varmt gjensyn i Malawi

Hun smiler forsiktig, men varmt. De har allerede truffet hverandre flere ganger, Morten Buan, Steinar Jansen fra Odd Fellow Ordenen og alenemoren Manasha Djuchine. Første gangen var under grunnsteinsnedleggelsen til barnebyen i Ngabu i 2011.

Svært vanskelig situasjon

Før SOS-barnebyen ble etablert var Manasha og de seks barna hennes i en svært vanskelig situasjon. De hadde ikke en forsvarlig bolig, og hun manglet ressurser til å kunne utnytte regntiden og sørge for avling. Hver dag handlet kun om å skaffe nok mat.

I 2011 var Manasha og de seks barna hennes i en svært vanskelig situasjon. Foto: SOS-barnebyer

I 2011 var Manasha og de seks barna hennes i en svært vanskelig situasjon.

Barnebyen skaper endring

Da de møttes nest gang hadde situasjonene endret seg. Manasha og barna hadde blitt med i familieprogrammet. Og selv om de så vidt hadde kommet i gang med å skape endringer for familien, hadde håpet om en levelig hverdag og en bedre fremtid for henne og barna, satt sitt tydelige preg i ansiktet hennes. Hun smilte, og var nesten ikke til å kjenne igjen.

Ser fremover

Og det samme smilet har hun nå. Hun har fått støtte til å sette opp et hus – det har tre rom og en liten kjøkkenkrok. Barna går på skolen og de kan spise seg mette. Manasha har mulighet til å se fremover og planlegge for fremtiden.

Manasha og de seks barna er en av mer enn 300 familier som får hjelp av SOS-barnebyers familieprogram i Ngabu. Til sammen 1 500 barn og voksne er med i programmet.

bilde

Manasha har fått støtte til å sette opp et hus – det har tre rom og en liten kjøkkenkrok.

Fra primærbehov til utvikling

Barna i familieprogrammet er fra de aller mest utsatte familiene i Ngabu. Mange er i en så kritisk situasjon at de trenger umiddelbar hjelp til å dekke primærbehov som mat og helseoppfølging. Familien får støtte til skolegang til barna og til bolig hvis de trenger det.

Med det mest grunnleggende på plass handler det om å gjøre omsorgspersonene i stand til å skaffe familien en stabil inntekt, og de får gjerne yrkesopplæring og hjelp til å starte en liten bedrift. Familieprogrammene har mange tiltak som til sammen styrker familier slik at de kan klare seg i hverdagen. 

- Den nye SOS-barnebyen vil være en viktig realisering av Ordenens budord om å oppdra de foreldreløse og hjelpe de trengende, sier stor sire i Odd Fellow Ordenen Morten Buan.