Fosterfar Hiva Mirzai og Åsmund Arnet fra Asker kommune i samtale med SOS-barnebyers kommunikasjonssjef, Synne Rønning. Foto: Thomas Hansen
Fosterfar Hiva Mirzai og Åsmund Arnet fra Asker kommune i samtale med SOS-barnebyers kommunikasjonssjef, Synne Rønning.

Nye familiehjem for enslige mindreårige flyktninger

For snart ett år siden åpnet det første familiehjemmet for enslige mindreårige flyktninger i Asker. Nå er fem familiehjem i drift og flere nye kommuner interessert i den nye modellen.

Mer enn femti deltakere fra kommuner, departementer, offentlige etater og akademia satt i salen da erfaringene fra bosettings- og integreringsprosjektet «Våre nye barn» ble offentliggjort i dag. Prosjektet er et samarbeid mellom SOS-barnebyer og Asker kommune, og har utviklet en ny familiehjemsmodell for enslige mindreårige flyktninger.

Modellen er basert på SOS-barnebyers lange erfaring med familiehjem i flere land over hele verden, og tilpasset til norske forhold gjennom utprøving og utvikling i Asker. Kommunen hadde allerede lang erfaring i å bosette barn som har flyktet til Norge.

Bagasje full av glede

Hiva Mirzai har vært fosterfar for tre unge gutter siden i høst. For ham har støtteapparatet vært viktig, fortalte han. – For meg er det en fordel å ha kjennskap både til norsk kultur og til området guttene kommer fra, sa Mirzai. Han er kurder fra Iran, og har vært i Norge i sytten år.

De tre guttene han er fosterfar for har flyktet fra Afghanistan, og snakker to ulike språk. Det gjør at norsk blir desto viktigere i hjemmet, ifølge Mirzai. – Vi ser norske filmer og tegnefilmer, sa Mirzai. I tillegg går guttene på skole og har et solid nettverk rundt seg. - Det som er viktig for meg er at barna får med seg en bagasje full av glede, sa fosterfaren.

Mer genuint

Åsmund Arnet er en del av støtteapparatet Hiva Mirzai skryter av. Arnet er ansatt i Asker kommune og jobber med veiledning og oppfølging av to av de nye familiehjemmene. Og han ser klare forskjeller mellom den nye familiehjemsmodellen og andre tiltak kommunen har brukt.

– Jeg har jobbet med bofellesskap tidligere, og disse familiehjemmene føles mer som et hjem, forteller Arnet. Han er en av to ansatte i kommunen som følger opp hver sine familiehjem, og harn er både veileder for fosterforeldrene og kontaktperson for ungdommene. – Alt oppleves som mer genuint og som mer uformelt, sa han. - Det tror jeg fører til at barna faller til ro mye raskere.

Trygge relasjoner

To av landets mest anerkjente barnepsykologer ga så forsamlingen et faglig bakteppe for modellen. – Trygge relasjoner til omsorgsgivere gjør at man også får en trygg base ellers i livet, sa Willy Tore Mørch, som forklarte hvordan ulike typer lek og andre aktiviteter kan skape en sterkere tilknytning for ungdom som er alene.

Magne Raundalen snakket om hvordan barn og unge kan etablere et «negativt nettverk av vonde minner», der det i blant skal lite til for å utløse aggresjon og sinne. – Det blir som en demning under press, der vi må slippe ut noe av vannet, sa han. Barn og unge som har vært gjennom traumatiske opplevelser trenger bearbeiding og bevissthet om sin egen sinnstilstand, forklarte barnepsykologen.

Ungdom sammen

En viktig komponent i «Våre nye barn»-prosjektet er integreringsprosjektet «Sammen», der ungdom som har flyktet alene til landet får en mulighet til å bli kjent med og drive aktiviteter sammen med norsk ungdom.

– Vi har tro på ungdommen, sa Heidi Melby, som er rådgiver for nasjonale programmer i SOS-barnebyer. I grupper på seks skal ungdommen gjennomføre ulike prosjekter og aktiviteter innen idrett, musikk eller på andre områder, og nå felles mål. - Engasjert norsk ungdom er nøkkelen til å integrere enslige mindreårige på en naturlig måte. Ungdommen må inviteres inn, få en rolle, og oppdage hvilken forskjell de kan være med på, forklarte Melby.

Modellen prøves denne våren ut i tre pilotkommuner, og de mer enn femti fremmøtte kom bl.a. fra Justisdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund, BUFdir, Husbanken, NTNU og Fagforbundet, i tillegg til en rekke kommuner som har påbegynt eller vurderer å ta i bruk enten familiehjemsmodellen eller integreringsmodellen.

I dag finnes fem familiehjem i Asker, og to nye er under planlegging. Ler mer om prosjektet «Våre nye barn» på https://www.sos-barnebyer.no/varenyebarn

Våre tema