Gå til hovedinnhold

Katastrofefadder

Som katastrofefadder er du en del av vår katastrofeberedskap. Når krisen inntreffer, er det på grunn av deg at vi kan være raskt på banen med nødhjelp og trygge soner for barna.

Som katastrofefadder bidrar du derfor til at barn over hele verden har det bedre, når det er en kaotisk og utrygg situasjon. Du vil som katastrofefadder få vite når vi rykker ut i en katastrofe, og oppfølgingsinformasjon om katastrofearbeidet du er med på å støtte.