Fadder for en barneby

Som barnebyfadder er du fadder for en barneby, og i stedet for å følge opp ett enkelt barn, får du oppdateringer om livet i barnebyen.

To ganger i året vil du få brev og noen ganger bilder og tegninger fra barnebyen og barna som bor der, så lenge du er fadder. Dette brevet kommer direkte fra barnebyen, og er derfor på engelsk. Gi beskjed til oss om du ønsker hjelp til oversettelse. Du kan også skrive brev dit om du ønsker det.

Koronapandemien

Situasjonen verden nå står oppe i som følge av COVID-19/koronapandemien påvirker alle deler av samfunnet.

Dette inkluder logistikkfunksjoner som postforsendelser og -levering. SOS-barnebyer ber om forståelse for at det vil oppstå forsinkelser i brev og rapporter fra barnebyer og programmene våre. Vi oppfordrer også alle faddere å ikke sende brev og hilsener per post til barnebyene, slik at vi kan bidra til å redusere belastningen og smittefaren både for våre egne ansatte ved nasjonalkontorene, postvesen og budtjenester. Tusen takk for støtten og din solidaritet!

Fordeling av fadderbidraget ditt

Som byfadder går mesteparten av pengene dine til barnebyen. Men noe av bidraget ditt går også til arbeidet vårt for å hjelpe familier i krise, slik at barna kan vokse opp med foreldrene sine. På den måten er du med på å hjelpe enda flere barn.