Gå til hovedinnhold

The Grieg Gender Challenge

The Grieg Gender Challenge støtter aktiviteter i seks afrikanske land som gir alle barn muligheten til å bestemme over egen kropp, inntekt og eiendeler og egne valg for framtiden. Programmet har tiltak for barn i skolealder og deres foreldre.

Hvordan forhindre at forskjellsbehandling av menn og kvinner går i arv i generasjoner?

Dette er et av kjernepunktene for "The Grieg Gender Challenge" som ble iverksatt i 2012. The Grieg Gender Challenge støtter aktiviteter i seks afrikanske land som gir alle barn muligheten til å bestemme over egen kropp, inntekt og eiendeler og egne valg for framtiden.

Programmet har tiltak for barn i skolealder og deres foreldre. Skolegang er vektlagt i programmet da utdanning er avgjørende for å få arbeid og inntekt. Målsettingen er å gi jenter og gutter bedre forutsetninger for utdanning, arbeid, god helse og medbestemmelse - uavhengig av kjønn. Styremedlem i SOS-barnebyer og deleier i Grieg-gruppen Elisabeth Grieg, mener at bevisstheten om likestilling må komme inn så tidlig som mulig.

– Det er helt avgjørende at gutter og jenter får de samme mulighetene alt fra de er små. Grunnlaget for holdninger til hva som er rett og galt og forventninger til eget liv blir lagt tidlig i barndommen, sier Grieg.