Gå til hovedinnhold

Stolthet blant ansatte

Great Place to Work® definerer kjernen av en god arbeidsplass til å være et sted hvor medarbeidere "har tillit til de mennesker de arbeider for, er stolte av det de gjør og føler fellesskap med deres kolleger". Flere av SOS-barnebyer sine samarbeidspartnere har over flere år blitt rangert høyt på denne listen, og hevder at samarbeidet med SOS-barnebyer kan være en del av prisens fortjeneste.

SOS-barnebyer vil gjerne bistå våre samarbeidspartnere med å skape stolthet for engasjementet blant bedriftens ansatte. Gjennom informasjon om programmene dere støtter og forslag til interne aktiviteter vil ansatte få muligheten til å engasjere seg.

Få flest mulig til å engasjere seg

Ved å etablere en SOS-gruppe, vil det være flere som er med på å dele ansvaret for arrangementer og andre aktiviteter. Aktuelle kandidater kan være:

  • Ansatte som allerede er SOS-faddere.
  • Andre ansatte du vet er engasjert i prosjektet.