Gå til hovedinnhold

Om samarbeidet

”… barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse…” står det i innledningen til FNs Barnekonvensjon, helt i tråd med SOS-barnebyers visjon gjennom over 60 år. SOS-barnebyer jobber for alle barns fundamentale rett til et trygt hjem, en familie og en god oppvekst.

Omsorg og beskyttelse er forutsetninger for å innfri barns rettigheter. SOS-barnebyer gir sårbare barn et trygt hjem, utdanning og muligheter til å bidra i samfunnet som voksne. Et trygt hjem gir grunnlag for selvstendighet og et meningsfullt voksenliv. Dette er erfaringsmessig den beste investeringen for langsiktige og gode resultater. Sponsorstøtten fra Grieg Gruppen bidrar derfor ikke bare til en bedre fremtid det enkelte barn, men også til utvikling av det samfunnet barna og ungdommen lever i.

I år 2000 ble FNs tusenårsmål underskrevet av verdens regjeringssjefer, et av de viktigste løftene som er blitt gitt til verdens fattigste. Flere av tusenårsmålene har gode sjanser for å innfris, i hver fall delvis. Men verden står ovenfor så store utfordringer som ingen organisasjon, nasjon eller privatperson kan løse alene. Vi er derfor avhengig av å slå sammen de gode kreftene for å skape en bedre verden for fremtidige generasjoner.

Høsten 2000 inngikk Grieg Gruppen en sponsoravtale med SOS-barnebyer. Målet var å gi foreldreløse og forsømte barn i Rourkela i India et trygt hjem. I dag bor 40 barn i de fire familiehusene som Grieg har finansiert.

I 2012 tok samarbeidet mellom Grieg Gruppen og SOS-barnebyer en ny vending og The Grieg Gender Challenge ble etablert. The Grieg Gender Challenge støtter aktiviteter i seks afrikanske land som gir alle barn muligheten til å bestemme over egen kropp, inntekt og eiendeler og egne valg for framtiden. Programmet har tiltak for barn i skolealder og deres foreldre. Skolegang er vektlagt i programmet da utdanning er avgjørende for å få arbeid og inntekt. Målsettingen er å gi jenter og gutter bedre forutsetninger for utdanning, arbeid, god helse og medbestemmelse - uavhengig av kjønn.

Engasjementet blant de ansatte viktig for Grieg Gruppen

At de ansatte skal delta aktivt i samarbeidet med SOS-barnebyer har vært avgjørende for Griegs samarbeid med SOS-barnebyer.

Bedriften har arrangert en rekke konkurranser og arrangementer for å skape interesse og engasjement blant de ansatte. I en konkurranse ble "Creating possibilities" valgt som felles slagord for Grieg og SOS-barnebyer.