Gå til hovedinnhold

Engasjement blant ansatte

Samarbeidet med SOS-barnebyer gir barn på Filippinene et trygt hjem, omsorg og utdanning. Bidraget fra dere gjør at barna utvikler seg til selvstendig voksne som kan bidra positivt til samfunnet sitt. Samtidig kan et samarbeid med SOS-barnebyer skape stolthet blant de ansatte.

SOS-barnebyer vil gjerne bistå våre samarbeidspartnere med å skape stolthet for engasjementet blant bedriftens ansatte. Gjennom informasjon om programmene dere støtter og forslag til interne aktiviteter vil ansatte få muligheten til å engasjere seg.

Vi ønsker å ha ett møte i året hvor vi sammen med dere går gjennom en aktivitetsplan. Det er opp til dere hvor mye dere ønsker å engasjere de ansatte, men vi anbefaler 1-3 aktiviteter i året.
Bruk også eksisterende kommunikasjonskanaler for å synliggjøre samarbeidet. Har man etablerte tradisjoner i bedriften som f.eks. en intern kick-off eller juletrefest, så kan man inkludere informasjon om SOS-barnebyer i disse aktivitetene.

2-3 ganger i året arrangerer SOS-barnebyer Frokost med mening. Her får dere muligheten til å treffe andre samarbeidspartnere, samt litt faglig påfyll innenfor ulike temaer. På disse møtene er det også mulighet for ta med seg kolleger fra andre avdelinger som ikke kjenner samarbeidet så godt.