Gå til hovedinnhold

Til kontaktperson

Omsorg og beskyttelse er forutsetninger for å innfri barns rettigheter. SOS-barnebyer gir sårbare barn et trygt hjem, utdanning og muligheter til å bidra i samfunnet som voksne. Et trygt hjem gir grunnlag for selvstendighet og et meningsfullt voksenliv. Dette er erfaringsmessig den beste investeringen for langsiktige og gode resultater. Støtten fra dere bidrar derfor ikke bare til en bedre fremtid for det enkelte barn, men også til utvikling av det samfunnet barna og ungdommen lever i.

I år 2000 ble FNs tusenårsmål underskrevet av verdens regjeringssjefer, et av de viktigste løftene som er blitt gitt til verdens fattigste. Flere av tusenårsmålene har gode sjanser for å innfris, i hver fall delvis. Men verden står ovenfor så store utfordringer som ingen organisasjon, nasjon eller privatperson kan løse alene. Vi er derfor avhengig av å slå sammen de gode kreftene for å skape en bedre verden for fremtidige generasjoner.

På disse nettsidene finner du informasjon, bilder og materiell til å synliggjøre bedriftens engasjement internt og eksternt. Du vil motta en e-post hver gang siden endres.

Du kan velge om du vil tilpasse informasjonen til bedriftens intranett og Internett-sider eller om du vil videresende nyhetene slik at de ansatte selv kan lese om bedriftens engasjement. Vi anbefaler det første. Vi vil be om at lenken til denne nettsiden ikke legges tilgjengelig på bedriftens internettsider.

Skap stolthet blant de ansatte

Samarbeidet med SOS-barnebyer kan skape stolthet blant de ansatte. For å skape denne stoltheten er det viktig å synliggjøre samarbeidet og sikre eierskap blant de ansatte til programmene dere støtter. SOS-barnebyer vil gjerne bistå våre samarbeidspartnere med å skape stolthet for engasjementet blant bedriftens ansatte. Gjennom informasjon om programmene dere støtter og forslag til interne aktiviteter vil ansatte få muligheten til å engasjere seg.

Vi ønsker å ha ett møte i året hvor vi sammen med dere går gjennom en aktivitetsplan. Det er opp til dere hvor mye dere ønsker å engasjere de ansatte, men vi anbefaler 1-3 aktiviteter i året.

Bruk også eksisterende kommunikasjonskanaler for å synliggjøre samarbeidet. Har man etablerte tradisjoner i bedriften som f.eks. en intern kick-off eller juletrefest, så kan man inkludere informasjon om SOS-barnebyer i disse aktivitetene.

2-3 ganger i året arrangerer SOS-barnebyer Frokost med mening. Her får dere muligheten til å treffe andre samarbeidspartnere, samt litt faglig påfyll innenfor ulike temaer. På disse møtene er det også mulighet for ta med seg kolleger fra andre avdelinger som ikke kjenner samarbeidet så godt.

Magasinet SOS-barnebyer

Hvert kvartal mottar dere magasinet ”SOS-barnebyer”. Dere velger selv hvor mange eksemplarer dere ønsker. Legg magasinet i resepsjonen eller i kantina slik at ansatte og forbindelser får mulighet til å lese om SOS-barnebyers aktiviteter over hele verden.

Økonomisk sikkerhet

SOS-barnebyer Norge er forpliktet til å utarbeide årsregnskap som kontrolleres av autorisert ekstern revisor. Revisorrapporter oversendes årlig til SOS Children´s Villages International i Østerrike. Samme forpliktelser gjelder for SOS-barnebyer i alle land.

SOS-barnebyer Norge er tilsluttet Innsamlingskontrollen i Norge og sender inn årsregnskap til Brønnøysundregistrene, samt til Innsamlingskontrollen. I tillegg offentliggjøres regnskapet i magasinet SOS-barnebyer nr. 2 hvert år.

Skattefradrag

Når SOS-barnebyer har bedriftens organisasjonsnummer, innrapporterer vi bidragene til skattemyndighetene for at bedriften skal få skattefradrag i henhold til gjeldende regler.