Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyer i Monrovia

SOS-barnebyer har siden 1981 vært etablert i Monrovia, Liberias hovedstad. I perioden frem til 2003 har SOS-barnebyers tilstedeværelse i Liberia vært preget av en langvarig og brutal borgerkrig. Det har ikke hindret barnebyen i å fungere og vokse.

SOS-barnebyen

SOS-barnebyen i Monrovia består av 15 familiehus med plass til 150 barn og deres SOS-mødre. 

SOS-barnehage

Barnebyen har også en egen barnehage med plass til hundre barn fra SOS-barnebyen og fra de nærliggende områdene.

SOS-skole

Når barna blir så store at de skal begynne på skolen, begynner de på SOS-skolen som ble bygget allerede i 1984. Den er oppkalt etter SOS-barnebyers grunnlegger Hermann Gmeiner og kan ta imot opptil 315 elever. Dette er en kombinert barne- og ungdomskole med fjorten klasserom med utstyr til å undervise i alle fag og egen stor kantine.

SOS-ungdomshus

I ungdomsårene begynner løsrivelsesprosessen og forberedelsen på et selvstendig liv utenfor barnebyen. Da flytter guttene inn i ungdomshuset som har plass til 40 ungdommer, fordelt på to boliger med i alt 20 soverom.

Her bor ungdommene til de har fullført utdanningen sin eller har funnet en jobb de kan leve av. I tråd med kulturen i landet blir jentene boende i familiehusene, der de deltar i husarbeid og lærer å ha omsorg for småbarn ved at de passer på sine yngre søsken.

SOS-medisinske senter

I SOS-barnebyen finnes også et medisinsk senter som ble renovert i 2005. Her jobber fem leger, sju sykepleiere, to laboratorieteknikere, to røntgenteknikere samt støttepersonell. Samme år registrerte klinikken at de hadde hjulpet 9385 pasienter hvorav nesten 6000 var under 15 år. Det medisinske senteret i barnebyen har et svært godt omdømme, og folk kommer langveis fra for å få hjelp og medisiner her.

SOS-familieprogram

I tilknytning til det medisinske senteret ligger det et sosialsenter med familieprogram, som hjelper vanskeligstilte familier i lokalsamfunnet. Målet er at familiene skal gi barna sine en trygg oppvekst og klare å holde sammen. Familieprogrammet tilbyr et hjemmebasert støtteopplegg for foreldreløse og sårbare barn – og deres familier. Det tilbys også dataopplæring, skriveopplæring for analfabeter, styrking av ressurssvake familier og matsikkerhet.

Se film fra SOS-barnebyen i Monrovia.