Gå til hovedinnhold

Hjem og tilhørighet til våre nye barn

DIPS støtter SOS-barnebyers innsats for å gjøre det enklere for kommunene å ta imot og gi omsorg til barn som kommer alene til Norge. Det er et stort behov for å utvikle nye løsninger for hvordan vi i Norge kan ta imot, bosette og integrere barn og unge som har vært på flukt

SOS-barnebyer utvikler løsninger på to hovedområder:

Familiehjem

Familiehjem er en ny måte å bosette barn som flykter til Norge uten omsorgspersoner. Familiehjem gir god familiebasert omsorg med trygge, stabile omsorgspersoner. Modellen er basert på SOS-familiehjem som finnes i mange land i Europa og resten av verden. Mens kommunen stiller hus til rådighet, lever 2-4 barn samt fosterforeldre sammen som en familie. Fosterforeldrene har tilgang på faglig støtte og avlastning, og det legges stor vekt på kvalitet og stabilitet i omsorgen. Dersom fosterforeldrene må slutte, er det de som flytter, ikke barna. Dermed beholder barna sitt hjem, sin skole og sine venner.

Tilhørighet

Barn som kommer alene til Norge trenger relasjoner og muligheter som gjør at de føler at de hører til. I mange lokalsamfunn finnes ressurser som er motivert for å være med og skape denne tilhørigheten, men ofte er det et behov for at disse ressursene mobiliseres mer. SOS-barnebyer utvikler modeller som gir ungdommene utdanning og arbeidspraksis, samt nyttige ung-til-ung mentorordninger.