Gå til hovedinnhold

Helsesentre i Swaziland

Swaziland er et av verdens fattigste land. Nesten halve befolkningen lever i stor fattigdom, og landet er særlig rammet av hiv/aids-pandemien. Dette innebærer vanskelige oppvekstvilkår for barna i landet. DIPS støtter to sentre som gir viktig medisinsk oppfølging til barna og deres familier.

Omkring 100.000 barn i Swaziland er foreldreløse og vokser opp uten sine foreldre. Fattige barn går ofte glipp av grunnleggende helsetjenester, de mottar ikke medisiner, og mange er underernærte. Tilgang til gode helsetjenester er en grunnleggende rettighet, men likevel en rett som mange frarøves. Disse barna får sjelden et godt skoletilbud, og de er ekstra utsatt for vold og utnytting.

DIPS støtter to av SOS-barnebyers medisinske sentre i Swaziland; i byene Mbabane og Siteki. Begge sentrene ligger i tilknytning til en SOS-barneby, og pasientene omfatter både barna i barnebyene, deres SOS-omsorgspersoner, SOS-personell, samt barn og familier i nærområdene. Helsetjenestene er gratis.

Støtten fra DIPS går særlig til følgende tjenester:

  • Medisinsk behandling av god kvalitet til barn og deres omsorgspersoner
  • Hjelps som forebygger sykdommer, samt testing, medisinering og veiledning til pasienter rammet av hiv/aids
  • Ernæringsråd til omsorgspersoner
  • Veiledning om familieplanlegging
  • Vaksinering
  • Behandling av tuberkulose og andre sykdommer