Gå til hovedinnhold

Synliggjør engasjementet

Synliggjøring av deres bedriftspartnerskap i SOS-barnebyer kan bidrar til et positivt omdømme av bedriften. Og samtidig kan dere hjelpe SOS-barnebyer med å verve flere bedriftspartnere.

Vis dine omgivelser hvilket engasjement bedriften har for at barn skal få et trygt hjem.

Ved å vise at dere er bedriftspartner med SOS-barnebyer, kan dere også påvirke kunder, leverandører eller andre av bedriftens kontakter til å engasjere seg. Med flere samarbeidspartnere vil SOS-barnebyer kunne bygge nye barnebyer og gi flere foreldreløse og sårbare barn en trygg framtid.

I tillegg til å benytte dere av materiellet vi har laget, kan dere skrive om bedriftspartnerskapet med SOS-barnebyer på nettsider, i bedriftsmagasiner eller andre kanaler som bedriften har.

Vi vil til slutt gjøre oppmerksom på at bedriftspartnere ikke har anledning til å bruke SOS-barnebyers logo fritt. Dette er forbeholdt SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnere.

Dere kan bruke følgende elementer til å synliggjøre SOS-bedriftspartnerskapet:

Banner til nettside

Bannerene kan benyttes til eksterne nettsider for å fortelle om engasjementet deres, og lenkes til: www.sos-barnebyer.no

Last ned banner: "Vi støtter SOS-barnebyer". 

Stottespiller

Bannere til intranett

Bannere kan benyttes på interne nettsider, og lenkes til: www.sos-barnebyer.no/bli-fadder.

Last ned forskjellige versjoner av banner til nettsider "Vi er stolt bedriftspartner":

Bedriftspartner-banner-blaa-400x258

E-post signatur

Dere kan laste ned egne signaturbannere som kan brukes i e-postene til de ansatte. Dette er signaturer som synliggjør engasjementet dere har i SOS-barnebyer. Denne kan gjerne også lenkes til SOS-barnebyers nettsider.

Last ned e-post signatur.

Fortell om engasjementet på bedriftens julekort

Bruk gjerne bilder fra deres SOS-prosjekt til å synliggjøre deres engasjement i forbindelse med julen. Ønsker dere egne kort fra oss så kan disse bestilles her.

Bilder

Last ned bilder fra SOS-barnebyers helsesentre og arbeidet med barn på flukt for å illustrere engasjementet: