Gå til hovedinnhold

Espira

Barnehagekjeden Espira ble i 2017 ny hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer. – Det er helt unikt at en barnehagekjede viser et så sterkt engasjement, sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge.

En fantastisk start på livet

Espira Gruppen har nærmere 100 barnehager i Norge, og har tidligere finansiert byggingen av en SOS-barnehage i Maizeland, i Zimbabwe – blant annet takket være engasjerte barn som holdt innsamlingsaksjoner i Espiras barnehager. I dag går det 120 barn mellom tre og seks år i barnehagen i Maizeland, og for Espira har engasjementet gitt mersmak.

Derfor ønsket Espira  å utvide arbeidet for barn og familier i dette området. I tillegg til videre drift av barnehagen skal Espira-kjeden støtte SOS-barnebyers familieprogram, som når ut til 2 000 barn og voksne i barnehagens nærområde.

– Gjennom tre år som bedriftspartner har vi lært SOS-barnebyer å kjenne, og vi har sammen satt en stor barnehage i Zimbabwe i drift. Nå er tiden moden for å styrke vårt samarbeid ytterligere. Vårt felles budskap om at barn hjelper barn er en fin ramme for vårt samarbeid, sier Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira.

– Vi vil nå benytte vår posisjon som en av Norges ledende barnehagedrivere til å bidra til at mange barn i Zimbabwe får en bedre start på livet.

Marit Lambrechts

I den nordøstlige delen av Zimbabwe der Maizeland ligger, handler de største utfordringene om fattigdom og utbredelsen av aids. Begge deler kan føre til at familier går i oppløsning og at barna overlates til seg selv uten voksne omsorgspersoner. Omsorgsløse barn blir lettere ofre for utnytting, barnearbeid og menneskehandel, og får sjelden oppfylt de rettighetene de har krav på. I tillegg lider barna ofte under mangel på næringsrik mat og helse- og skoletilbud.

Med god omsorg blir livet plutselig mulig

I Espira-barnehagen i Zimbabwe får barn fra sårbare familier et godt pedagogisk tilbud i et trygt miljø. Barna får god oppfølging, sunn mat, og ikke minst får barna lov til å være barn – med mulighet til å leke og lære i fellesskap. Det pedagogiske opplegget og oppfølgingen barna får i en barnehage gir et verdifullt og i mange tilfeller nødvendig grunnlag for å kunne følge undervisningen når de senere skal begynne på skolen.

– Alle våre nær 100 barnehager er involvert i samarbeidet med SOS-barnebyer, og vi synes dette er en fin måte å ta samfunnsansvar på, sier Marit Lambrechts.

– Nå ser vi fram til å fortsette å drifte barnehagen i Zimbabwe og også gjøre mer for barna i samme området. Både utdannelse og bedre helsesituasjon er viktige nøkkelfaktorer for å hjelpe barn og deres familier ut av fattigdom.

Marit Lambrechts

– Uten at organisasjoner og næringsliv jobber sammen for å bedre omsorgen av barn, når vi heller ikke FNs bærekraftsmål, sier Bente Lier. – Omsorg for og beskyttelse av barn er en forutsetning for å nå disse målene.

Mer enn bare en barnehage

I tillegg til at barna lærer også sosiale ferdigheter i barnehagen, funger ofte SOS-barnehagene som gode møteplasser for de voksne. Og det er et viktig utgangspunkt for informasjonskampanjer og workhops som handler om barns oppvekst, helse, rettigheter og ikke minst betydningen av læring og skolegang.

Barnehagen åpnet mars 2016 og ansatte fra Espira var med på åpningen.

Her finner du Espiras nettsider.