Kjære støttespiller

Legestudenten Hermann Gmeiner begeistret og forarget etterkrigs-Østerrike med sine innovative tanker om at det var en god investering å sørge for at foreldreløse barn fikk vokse opp i en familie, i stedet for på institusjon.

Nå, nesten 70 år senere, er det fremdeles en sterk vilje og evne til innovasjon i SOS-barnebyer. For å oppfylle vårt oppdrag overfor både barna eller samfunn, må vi være årvåkne og interessert i å utvikle og tilpasse våre tiltak. Kun da vil de til enhver tid kunne møte behovene til barn og mer enn 570 lokalsamfunn verden over på best mulig måte. Det har skjedd mye med verden siden Gmeiner etablerte SOS-barnebyer.

Vår nye internasjonale strategi sier at vi skal nå ut til mange flere barn og familier, og jobbe målrettet for at myndigheter verden over bedre skal oppfylle barns rett til beskyttelse og omsorg. Slike ambisjoner krever en optimal organisasjon. Det innebærer at vi skal konsentrere vår innsats rundt det som er vår kjernevirksomhet – nemlig å sørge for at barn får vokse opp med omsorg i en stabil familie. Og vi skal utvide og videreutvikle måten vi jobber på, for å kunne tilby fleksible løsninger og et mangfold av tiltak.

Våre ambisjoner på vegne av barna krever også støttespillere med et brennende ønske om å være med på å skape endring. Som for eksempel OBOS, hvor konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj er tydelig på at samarbeid handler om mer enn milde gaver.

– Vårt engasjement handler ikke om velgjørenhet. Det handler om å skape endring. Ja, vi skal tjene penger, vi skal bygge boliger og vi skal lykkes forretningsmessig. Men det som tenner alle, er engasjementet utover oss selv, sier Daniel Kjørberg Siraj. Med vår felles innsats kan vi nå målet med å kunne gi enda flere barn en stabil oppvekst og utviklingsmuligheter.

Bente Lier signatur_smal

Bente Lier
Generalsekretær
SOS-barnebyer