Gå til hovedinnhold

Bra for samfunn=bra for business

Det som er bra for samfunnet, er som oftest også gunstig for bedriften. Næringslivet spiller en nøkkelrolle for å løse samfunnets utfordringer, og mange erfarer at gjennom å bidra til utvikling av samfunnet, skapes nye vekstmuligheter for bedriften selv.

– Jeg vil være med på å påvirke samfunnsutviklingen

Elisabeth Grieg i Grieg Gruppen, mangeårig partner av SOS-barnebyer.

FNs høyaktuelle bærekraftsmål er for mange bedrifter en gylden anledning til å aktualisere samfunnsansvaret, inngå nye partnerskap og gripe nye forretningsmuligheter. Flere av SOS-barnebyers næringslivspartnere styrer sitt partnersamarbeid mot spesifikke bærekraftsmål, for eksempel utdanning eller sosial utjevning. Andre ser at de kan bidra med produkter, tjenester og innovasjon som hjelper verden med å nå målene. – Jeg vil være med på å påvirke samfunnsutviklingen, sier Elisabeth Grieg i Grieg Gruppen, mangeårig partner av SOS-barnebyer. Virksomheten jobber strategisk med å implementere FNs bærekraftsmål i alle ledd, og har i samarbeid med SOS-barnebyer særlig vært en pådriver for å fremme jenter og kvinners muligheter i en rekke land.

Sosio-sponsing øker fortsatt

Mange bedrifter velger å aktivere samfunnsansvaret gjennom et samarbeid der de på ulikt vis bidrar til viktige og relevante formål. Sosio-sponsing – samarbeid med ideelle organisasjoner, som for eksempel SOS-barnebyer – øker jevnt og utgjorde ifølge Sponsor Insight 12 prosent av det totale norske sponsormarkedet i 2017 (der idrett/fotball innehar fortsatt klart størst markedsandel). 57 prosent av sponsorbedriftene oppgir samtidig at samfunnsansvar er en sterk motivasjon for å inngå samarbeid. 

Effekten av samfunnsansvar

Å «kjøpe seg god samvittighet» er altså sjelden en hensikt hos dagens bedrifter når de skal stake ut kursen for sitt samfunnsansvar. Evnen til å påvirke og støtte opp om relevante utviklingstiltak er derimot inngangen for de fleste. Samfunnsansvar er heller ikke ensbetydende med bedre omdømme, flere lojale kunder, mer motiverte medarbeidere eller nye kloke hoder som ønsker å jobbe for deg. Men det kan gi en slik effekt, noe flere av SOS-barnebyers partnere erfarer. Når samfunnsansvaret kommuniseres på en måte som engasjerer, levendegjør verdisettet og imøtekommer forventningene som preger dagens og morgendagens medarbeidere og forbrukere, er mulighetene gode for å lykkes.