Hjelp barn alene
på flukt
Send "SOS"
til 2160 (200 kr)

Takk til vårelivreddere:

 • Nasser Suleiman
 • Alice Janne
 • Wiraporn Sanukjai
 • Eline
 • Line Ingjerd Rønning
 • Astrid Estrellita
 • Mostafa Anwar
 • Shqipe
 • Magnhild
 • Britt Oddvor
 • Linn
 • Signe Caroline
 • Anneken Kari
 • Nedim
 • Rune
 • Arvid Seed
 • Merethe
 • Trygve
 • Bjørn Ring
 • Solveig
 • Birgitte
 • Weronica Helen
 • Hilde Jenny
 • Anne Gro Tønnessen
 • Vendla Katrin
 • Agnes Westgaard
 • May
 • Inga Haveland
 • Kari
 • Elisabeth Halmø
 • Knut Edvard
 • Astrid Elisabeth
 • Silja Roland
 • Line Tandberg
 • Mari Haugland
 • 0 kroner samlet inn

Tusenvis av barn trenger din hjelp

Akkurat nå er tusenvis av barn på flukt i Europa. Mange har kommet bort fra sine foreldre og flykter alene.

Bare til Italia er det registrert 4 300 barn som er alene. Trolig er tallene for Hellas enda høyere. SOS-barnebyer er i gang med hjelpearbeidet.

Barna på flukt gjennom Europa har stort behov for mat, klær og omsorg. 

Du kan bry deg. Send SOS til 2160 og gi 200 kroner nå!

 

Dette er SOS MAYDAY

SOS MAYDAY er et aksjonsnettverk i regi av SOS-barnebyer som hjelper barn i akutte kriser. Som medlem av aksjonsnettverket er du med på å hjelpe oss å nå de mest sårbare barna i akutte situasjoner. 

Sammen kan vi påvirke deres situasjon, bistå med livsviktig hjelp og rette søkelyset mot dem. Når du har gitt til SOS MAYDAY blir du automatisk medlem av nettverket. Ved neste aksjon vil du motta en SMS fra SOS-barnebyer, og du velger selv om du vil støtte.

Aksjonene er konkrete og aksjonsmålet skal nås på kort tid. I løpet av aksjonsperioden vil du motta oppdateringer på hva pengene dine har bidratt til.

Velkommen til SOS MAYDAY og takk for at du er en som bryr deg!

 

DEL AKSJONEN:

 

 Avmelding: send STOPP til 07570