Gå til hovedinnhold

Livsnødvendig å mobilisere

Afrikas Horn er nå rammet av en av de verste tørkekatastrofene på 40 år. 5,7 millioner barn vil i løpet av året være akutt underernært om hjelpeinnsatsen ikke trappes kraftig opp. 

I tre år på rad har det vært langt mindre regn enn vanlig i store områder i Somalia, Somaliland, Etiopia og Kenya. I fjor høst erklærte regjeringene i Kenya og Somalia nasjonal unntakstilstand, men responsen fra det internasjonale samfunnet har uteblitt. Mangel på egen matvareproduksjon i kombinasjon med et globalt prissjokk som følge av krigen i Ukraina, får voldsomme konsekvenser for områder som allerede er hardt rammet av klimaendringer. På Afrikas Horn har nå 16 millioner mennesker alvorlig risiko for akutt mangel på mat og vann. Barn får ikke i seg nok næring, foreldre går uten mat av hensyn til barna sine og familier sliter med å finne nok vann til å holde avlinger og husdyr i live. Det er ikke vann nok til å sikre god hygiene. Vannet må rasjoneres til matlaging og drikkevann. Risikoen øker for infeksjoner og alvorlige sykdomsutbrudd som diaré og kolera.

Rammer kvinner og barn hardest

Tørken får dramatiske konsekvenser for kvinner og barn. Jenter blir tvangsgiftet for å få en munn mindre å mette og kanskje får familien hennes en medgift som gir penger til mat og andre nødvendigheter. Kvinner må daglig gå lange avstander for å få fatt i mat, vann og brensel. Seksuell utnyttelse, kjønnsbasert vold og kjønnslemlestelse øker. Samtidig må tusenvis av barn slutte på skolen for å heller bidra med uformell arbeidskraft for å hjelpe familien sin med å få tak i mat. Det får enorme konsekvenser for barnas fremtidsutsikter.

En stille katastrofe

Ifølge UNICEF berører tørken 10 millioner barn. Over halvparten av dem vil være akutt underernært i løpet av året, et tall som stiger fortløpende om det ikke faller regn. Sannsynligheten for at underernærte barn dør før de fyller fem år øker betraktelig. Sult lager ikke lyd og går dessverre ofte under radaren. Nå er det livsnødvendig at vi klarer å mobilisere.

SOS-barnebyer på Afrikas Horn

SOS-barnebyer har vært til stede på Afrikas Horn siden 80-tallet og har et stort nettverk. I tiden fremover vil vi forsterke arbeidet vi gjør for barn, familier og lokalsamfunn som er med i våre programmer. Vi jobber både akutt med livreddende innsats og med langsiktige tiltak som tilpassing til klimaendringene. Vi bidrar med livsnødvendig humanitær bistand, og har fokus på de som rammes hardest: barn som er alene eller de som risikerer å miste foreldreomsorg.

Totalt er målet å nå 300 000 mennesker i de hardest rammede områdene.

Dette gjør SOS-barnebyer på Afrikas Horn: 

  • Omsorg og beskyttelse av barn er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet. Vi jobber for å gjenforene barn og familier som har blitt separert og sørger for alternativt omsorgstilbud når dette ikke er mulig.
  • Sikrer tilgang på vanntransport, rehabilitering og oppgradering av vannstasjoner. 
  • Forbedrer hyggiene og sanitærforhold gjennom blant annet utdeling av hygieniske artikler som såpe, tannbørste, undertøy osv.
  • Utdeling av mat og morsmelkerstatning. 
  • Sørger for husly. 
  • På lengre sikt jobber vi for å mobilisere lokalsamfunn til blant annet å plante trær i områder med mye avskoging for å få kontroll over erosjon. Vi vil øke engasjementet for å ta vare på miljøet med en balansert bruk av naturressurser, slik at familier blir bedre rustet i møte med fremtidige klimaendringer og tørke.
bilde
Afrikas Horn er nå rammet av en av de verste tørkekatastrofene på 40 år. 5,7 millioner barn vil i løpet av året være akutt underernært om hjelpeinnsatsen ikke trappes kraftig opp.