Omtrent halvparten av barn uten foreldre i de sørlige Afrika bor hos besteforeldrene sine. En korona-dødelighet lik den vi ser i Asia og Europa, vil føre til at svært mange barna bli stående helt alene.

Følgene vil bli katastrofale

– Når vi vet at korona har høy dødelig blant gamle og mennesker med underliggende sykdom, er det stor fare for at denne pandemien vil etterlate seg et høyt antall barn uten omsorg, advarer programsjef i SOS-barnebyer. Sissel Aarak.

Gi et bidrag her eller send SOS til 2160 og du gir 200 kroner. Du kan også Vippse til  24867#

- Vi har lenge vært bekymret for omsorgssituasjonen til millioner av barn i denne regionen. Blir de hardt rammet av korona-viruset, går det fra galt til verre, sier Aarak.

De langsiktige negative konsekvensene for de barna som trenger vår støtte aller mest, vil være alvorlige. Uten stabil voksenomsorg får de ikke skolegang og faller også utenfor andre tiltak som skal skape vekst og utvikling.

Her vil det være behov for langsiktige tiltak, og vi trenger din støtte for å kunne møte dette behovet.

Helsevesenet i disse landene er ikke rustet for å kunne håndtere denne epidemien, og stor fattigdom gjør menneskene her langt mer sårbare enn de landene som så langt har fått viruset. Mange barn og voksne er allerede syke, og i tillegg bor de tett og har dårlig tilgang på vann som gjør det umulig å følge smittevernreglene om hyppig håndvask og avstand. 

SOS-barnebyer er til stede i disse områdene og støtter familier som er allerede er i en svært sårbar situasjon gjennom våre familieprogram. Nå trenger vi hjelp for å kunne nå ut til enda flere og gi dem den støtten de trenger. Den siste tiden har vist at nordmenn står sammen for å verne de mest utsatte her til lands. Gi en donasjon nå og vis solidaritet med de som vil bli enda hardere rammet. 

Du kan hjelpe dem som rammes hardest av koronaviruset!

Send SOS til 2160 (KR 200) eller gi et bidrag under:

Slik jobber vi i katastrofer

Alle inntektene går til SOS-barnebyers katastrofefond, som hjelper barn og familier rammet av katastrofer og krig.

Med din hjelp, kan vi handle raskt når det oppstår behov.  

Når katastrofen inntreffer vurderer SOS-barnebyer det konkrete behovet for hjelp og koordinerer innsatsen i samarbeid med SOS-barnebyers kolleger i de berørte landene, lokale myndigheter, FN og de andre humanitære organisasjonene som er til stede. Det sikrer at vi arbeider effektivt og godt. Med over 30 000 ansatte i 135 land har SOS-barnebyer en unik global tilstedeværelse som gjør at vi kan gi rask hjelp i krig- og katastrofesituasjoner.

Omsorg og barns beskyttelse er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet i en nødhjelpssituasjon.