Hjelp barn
på flukt
Send SOS til 2160
(200 kr)

Takk til vårelivreddere:

 • Nina
 • Tainee Marina Hau
 • Ketil
 • Tarik El
 • Inger-Marie Skaugset
 • Albert Zenun
 • Tom Freddy
 • Viggo Harald
 • Jorunn
 • 0 kroner samlet inn

Akkurat nå er flere hundretusener barn på flukt. De flykter fra krig, nød og fattigdom. Og som alltid er det barna som blir hardest rammet.

 -Den brutale vinteren som har hersket i Sørøst-Europa gir oss en sterk påminnelse om behovet for å sørge for langsiktige løsninger for flyktninger og immigranter i Europa. Norbert Meder, generalsekretær SOS-barnebyer Internasjonalt

Slitne og redde ankommer barna sørøst Europa. De kalde nettene på gata og i overfylte flyktningleirer gjør situasjonen uholdbar. Nå trenger vi din støtte for å hjelpe dem og deres familier.

Hjelper barn langs hele fluktstrekningen

SOS-barnebyer hjelper barn og familier på flukt, både i mottakslandene, i transittlandene og i landene der flyktningene reiser fra. I Syria, Libanon og store deler av Europa bidrar SOS-barnebyer med nødhjelp, skolegang og omsorg, trygghetssoner for barn og fysisk og psykisk helseoppfølging.

SOS-barnebyers prinsipper i kriser og katastrofer

 • Vi prioriterer omsorg. Barn trenger umiddelbar beskyttelse og grunnleggende omsorg i trygge omgivelser.

 • Vi jobber langsiktig. SOS-barnebyer gir humanitær nødhjelp der vi allerede er etablert og fortsetter arbeidet også etter at nødhjelpsfasen er over.

 • Vi har lang erfaring. Siden 1988 har SOS-barnebyer startet over 100 nødhjelpsprogrammer i ulike land over hele verden.

Katastrofefondet

Alle inntektene går til SOS-barnebyers Katastrofefond, som er øremerket nødhjelpsarbeid til barn som er rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp kan vi nå enda flere med livsviktig bistand.

Vil du bli SOS-fadder? Som fadder bidrar du til at utsatte barn får en stabil oppvekst i en trygg famile. Les mer her.

Dette er SOS MAYDAY

SOS MAYDAY er et aksjonsnettverk i regi av SOS-barnebyer som hjelper barn i akutte kriser. Som medlem av aksjonsnettverket er du med på å hjelpe oss å nå de mest sårbare. Sammen kan vi påvirke deres situasjon, bistå med livsviktig hjelp og rette søkelyset mot dem. Når du har gitt til SOS MAYDAY blir du automatisk medlem av nettverket. Ved neste aksjon vil du motta en SMS fra SOS-barnebyer, og du velger selv om du vil støtte.

Takk for at du er en som bryr deg!

Avmelding: Send STOPP til 07570