Bli med og
hjelp barn på flukt
Send SOS til 2160 (kr 100)

Takk til vårelivreddere:

 • Lene Vollan
 • Ketil
 • Lene Reinhold
 • Karoline Marie Thorvaldsen
 • Liv Marit Grimsrud
 • Synne Nordmark
 • Hege Johanne Vadla
 • Ingrid Prentice
 • Dag Magne
 • Nina
 • Kårhild Husom
 • Ruth Karin
 • Ingrid
 • Kjetil
 • Frøy
 • Ina Myklebust
 • Britt
 • Bjartmar
 • Anne Winsnes
 • Sindre
 • Karin
 • Anne Mortensen
 • Ann-Kristin
 • Klareng
 • Trine
 • Ine Opsal
 • Liv Glaser
 • Laila
 • Lars
 • Camilla
 • Liv
Det er dessverre ikke mulig å gjennomføre betalingen fordi betalingstransaksjonen feilet hos Nets.
Vennligst forsøk igjen senere.

 • 0 % av målet
 • 0 kroner samlet inn
 • 15 dager gjenstår

Over 3 700 barn og unge er nå alene på flukt i Hellas, og bare i januar 2019 er det kommet over 600 flere flyktninger til landet. Leveforholdene er uutholdelige, og barna er de aller mest utsatte.

Behovet for psykologisk hjelp, trygghet, lek og utdanning er helt akutt.

Etablering av trygghetssoner for barn er derfor noe av de viktigste i SOS-barnebyers nødhjelpsinnsats. Trygghetssoner er et fristed hvor barn i tillegg til mat og helsehjelp får leke, lære og hjelp til å takle hverdagen. Lek er nemlig barnets viktigste verktøy for å motarbeide traumer, og det gir dem muligheten til å bare få være barn - midt i kaoset.

Kapasiteten i trygghetssonen i Kara Tepe flyktningeleir er nå sprengt, og vi har venteliste.  

Ved å sende SOS til 2160 bidrar du til at flere barn som lever på flukt får stabilitet, trygghet og lov til å være barn.

Du bidrar til:

 • Å gi omsorg og trygghet til de mest utsatte barna
 • Å hjelpe barn med å bearbeide traumer
 • Gjenforening av barn med familie og søsken
 • Å la barn være barn gjennom lek og aktivitet
 • Å gi barn utdanning
 • Livsviktig medisinsk hjelp
 • Forsyning av mat og drikke

Takk for at du bryr deg! Send SOS til 2160 (100 kr).

Alle inntektene går til SOS-barnebyers katastrofefond, som hjelper barn og familier rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp, kan vi handle raskt når det oppstår behov. 

Slik jobber vi i katastrofer

Når katastrofen inntreffer vurderer SOS-barnebyer det konkrete behovet for hjelp og koordinerer innsatsen i samarbeid med SOS-barnebyers kolleger i de berørte landene, lokale myndigheter, FN og de andre humanitære organisasjonene som er til stede. Det sikrer at vi arbeider effektivt og godt. Med over 30 000 ansatte i 135 land har SOS-barnebyer en unik global tilstedeværelse som gjør at vi kan gi rask hjelp i krig- og katastrofesituasjoner. Omsorg og barns beskyttelse er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet i en nødhjelpssituasjon.

Dette er SOS MAYDAY

SOS MAYDAY er et aksjonsnettverk i regi av SOS-barnebyer som hjelper barn i akutte kriser. Som medlem av aksjonsnettverket er du med på å hjelpe oss å nå de mest sårbare. Når du har gitt til SOS MAYDAY blir du automatisk medlem av nettverket. Ved neste aksjon vil du motta en SMS fra SOS-barnebyer, og du velger selv om du vil støtte. Du kan når som helst melde deg ut.

Takk for at du bryr deg!

Avmelding: Send STOPP til 07570

Du kan få skattefradrag

Gir du inntil 500 kroner i løpet av 2018, har du rett til skattefradrag. Registrer fødselsnummeret ditt her, så får du automatisk skattefradrag.