Beskytt barna
fra misbruk og
utnyttelse
Send SOS til 2160
(150 kr)

Takk til vårelivreddere:

 • Finn Erik
 • Tone
 • Ketil
 • Arne Sindre
 • Espen
 • Ellen Marie Muller
 • Janne Marie
 • Renate Alsén
 • Kate Margareth
 • Ingrid Ygre
 • Fatih Rustu
 • Øystein
 • Sanna Sofia Mikaela
 • Hilde
 • Rebekka
 • Michelle
 • Elin
 • Marianne
 • Fadden Noel Ch
 • Beate
 • Åse Elisabeth
 • Jan
 • Witold
 • Tua
 • Ine Almen
 • Ingrun
 • Kristin
 • Malene
Det er dessverre ikke mulig å gjennomføre avtalen om betaling av fadderbidrag pga. en feil hos Nets.
Vennligst forsøk igjen senere.

 • 0 kroner samlet inn

Tusenvis av barn i fare for misbruk og utnyttelse

Over én million barn og voksne har flyktet fra Venezuela de siste 16 månedene som et resultat av den politiske og humanitære krisen i landet. Daglig krysser 37 000 mennesker grensen til Colombia. For barna er situasjonen ekstremt utsatt. I de kaotiske tilstandene som råder ved grensene, kommer mange bort fra foreldrene sine, og kan bli et lett offer for utnyttelse og misbruk.

Send SOS til 2160 (150 kr)

Du kan bidra til:

 • Beskyttelse og aktivitetstilbud for barn i egne trygghetssoner

 • Å sikre at barna får mat og drikke

 • Gjenforening av barn og foreldrene deres

 • Tilgang til grunnleggende rettigheter som helsehjelp og utdanning


Nødhjelp

Omsorg og beskyttelse til barn er alltid førsteprioritet i SOS-barnebyers nødhjelpsinnsats. I tillegg til direkte nødhjelp jobber SOS-barnebyer for å styrke familiene slik at de er bedre rustet til å klare seg i fremtiden.

Med over 2 000 programmer og mer enn 30 000 ansatte i over 130 land, har SOS-barnebyer en unik tilstedeværelse. Eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring i det rammede området gjør at vi kan gi rask og effektiv nødhjelp i krigs- og katastrofesituasjoner. 

Katastrofefondet

Alle inntektene går til SOS-barnebyers Katastrofefond, som er øremerket nødhjelpsarbeid til barn som er rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp kan vi nå enda flere med livsviktig bistand.

Vil du bli SOS-fadder? Som fadder bidrar du til at utsatte barn får en stabil oppvekst i en trygg famile. Les mer her.

Dette er SOS MAYDAY

SOS MAYDAY er et aksjonsnettverk i regi av SOS-barnebyer som hjelper barn i akutte kriser. Som medlem av aksjonsnettverket er du med på å hjelpe oss å nå de mest sårbare. Sammen kan vi påvirke deres situasjon, bistå med livsviktig hjelp og rette søkelyset mot dem. Når du har gitt til SOS MAYDAY blir du automatisk medlem av nettverket. Ved neste aksjon vil du motta en SMS fra SOS-barnebyer, og du velger selv om du vil støtte.

Takk for at du er en som bryr deg!

Avmelding: Send STOPP til 07570