Nærmere 1,4 millioner barn
står i fare for å dø av sult
i Øst-Afrika
Send SOS til 2160
(200 kr)

Takk til vårelivreddere:

 • Ketil
 • Inger-Marie Skaugset
 • Albert Zenun
 • Tom Freddy
 • Tarik El
 • Viggo Harald
 • Jorunn
 • Eliane
 • Isak
 • Magnar
 • Maria Regine Aasland
 • Ingrid Winge
 • Stine
 • Vanja
 • Johanne Marie Skogen
 • 0 kroner samlet inn

Rundt 50 millioner mennesker er rammet av tørke i til sammen 27 land i Afrika sør for Sahara. Lang tids tørke, kombinert med voldelige konflikter, har ført Jemen, Sør-Sudan, Somalia og det nordøstlige Nigeria ut i den største humanitære krisen på 70 år. Bare i Somalia lider ifølge FN 363 000 barn under fem år allerede av underernæring, og tilstanden er kritisk for 71 000 av dem.

Sprenger kapasiteten

I Baidoa sør i Somalia har SOS-barnebyers medisinske senter utfordringer med å håndtere et stadig voksende antall syke og underernærte barn, forteller leder for SOS-barnebyer i Somalia og Somaliland, Ahmed Mohamed.

– Antallet syke og underernærte barn som kommer til våre medisinske sentre har gått opp siden begynnelsen av året. Tørken fører til et stadig økende antall internt fordrevne. Brønnene har tørket ut, folk har mistet avlingene sine og har ikke annet valg enn å forlate hjemmet sitt. Flyktningleire i utkanten av byer som Mogadishu og Baidoa er allerede overfylte og kapasiteten til å kunne gi hjelp er mange steder sprengt.

Kortsiktig og langsiktig hjelp

SOS-barnebyer har nødhjelpsprogram i Kenya, Somalia, Somaliland, Etiopia, Malawi og Sør-Sudan. I tillegg til direkte nødhjelp jobber SOS-barnebyer for å styrke familiene slik at de er bedre rustet til å klare seg i fremtiden.

SOS-barnebyers prinsipper i kriser og katastrofer

 • Vi prioriterer omsorg. Barn trenger umiddelbar beskyttelse og grunnleggende omsorg i trygge omgivelser.

 • Vi jobber langsiktig. SOS-barnebyer gir humanitær nødhjelp der vi allerede er etablert og fortsetter arbeidet også etter at nødhjelpsfasen er over.

 • Vi har lang erfaring. Siden 1988 har SOS-barnebyer startet over 100 nødhjelpsprogrammer i ulike land over hele verden.

Katastrofefondet

Alle inntektene går til SOS-barnebyers Katastrofefond, som er øremerket nødhjelpsarbeid til barn som er rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp kan vi nå enda flere med livsviktig bistand.

Vil du bli SOS-fadder? Som fadder bidrar du til at utsatte barn får en stabil oppvekst i en trygg famile. Les mer her.

Dette er SOS MAYDAY

SOS MAYDAY er et aksjonsnettverk i regi av SOS-barnebyer som hjelper barn i akutte kriser. Som medlem av aksjonsnettverket er du med på å hjelpe oss å nå de mest sårbare. Sammen kan vi påvirke deres situasjon, bistå med livsviktig hjelp og rette søkelyset mot dem. Når du har gitt til SOS MAYDAY blir du automatisk medlem av nettverket. Ved neste aksjon vil du motta en SMS fra SOS-barnebyer, og du velger selv om du vil støtte.

Takk for at du er en som bryr deg!

Avmelding: Send STOPP til 07570