Hjelp et barn
inn i varmen
Send SOS til 2160
(200 kr)

Takk til vårelivreddere:

 • Jane
 • Trine Elisabeth Klette
 • Ingunn Hopland
 • Kristin
 • Gunhild
 • Thale Andersen
 • Pia
 • Tone Bergstrøm
 • Doski Kutas
 • Jacqueline
 • Jorunn Grete
 • Helge
 • Anne Sofie
 • Kine Aartun
 • Håvard Wiig
 • Anne Dorthe
 • Solveig
 • Ingerid Maria
 • Torunn Lillian Pauline
 • Linn Saga
 • Linn
 • Torstein Vikse
 • Nora Hæhre
 • Ragnvald
 • Abelvik
 • Kari Anne
 • Merete
 • Inger Johanne
 • Vibeke Christin
 • Kristine
 • 0 kroner samlet inn

Går en iskald vinter i møte

Altfor mange barn går en iskald vinter i møte. Mange av dem vet ikke når de får sitt neste måltid, eller om de har en seng å sove i når natten kommer. 

Kulde er mer enn tall på en gradestokk, og varme handler ikke nødvendingvis om en sprakende peis. Ti prosent av verdens barn har mistet, eller står i umiddelbar fare for å miste omsrogen fra sin familie. I SOS-barnebyer mener vi at omsorg er den viktigste formen for varme et barn kan få. Det er kontrasten til kulde, fattigdom, barnearbeic, vold og uttrygghet - uavhengig av landegrenser og breddegrader. 

Ved å støtte SOS MAYDAY bidrar du til at flere barn i krisesituasjoner får den støtten de trenger. 

Nødhjelp

Omsorg og beskyttelse til barn er alltid førsteprioritet i SOS-barnebyers nødhjelpsinnsats. I tillegg til direkte nødhjelp jobber SOS-barnebyer for å styrke familiene slik at de er bedre rustet til å klare seg i fremtiden.

Med over 2 000 programmer og mer enn 30 000 ansatte i over 130 land, har SOS-barnebyer en unik tilstedeværelse. Eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring i det rammede området gjør at vi kan gi rask og effektiv nødhjelp i krigs- og katastrofesituasjoner. 

 SOS-barnebyers prinsipper i kriser og katastrofer

 • Vi prioriterer omsorg. Barn trenger umiddelbar beskyttelse og grunnleggende omsorg i trygge omgivelser.

 • Vi jobber langsiktig. SOS-barnebyer gir humanitær nødhjelp der vi allerede er etablert og fortsetter arbeidet også etter at nødhjelpsfasen er over.

 • Vi har lang erfaring. Siden 1988 har SOS-barnebyer startet over 100 nødhjelpsprogrammer i ulike land over hele verden.

 

Katastrofefondet

Alle inntektene går til SOS-barnebyers Katastrofefond, som er øremerket nødhjelpsarbeid til barn som er rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp kan vi nå enda flere med livsviktig bistand.

Vil du bli SOS-fadder? Som fadder bidrar du til at utsatte barn får en stabil oppvekst i en trygg famile. Les mer her.

Dette er SOS MAYDAY

SOS MAYDAY er et aksjonsnettverk i regi av SOS-barnebyer som hjelper barn i akutte kriser. Som medlem av aksjonsnettverket er du med på å hjelpe oss å nå de mest sårbare. Sammen kan vi påvirke deres situasjon, bistå med livsviktig hjelp og rette søkelyset mot dem. Når du har gitt til SOS MAYDAY blir du automatisk medlem av nettverket. Ved neste aksjon vil du motta en SMS fra SOS-barnebyer, og du velger selv om du vil støtte.

Takk for at du er en som bryr deg!

Avmelding: Send STOPP til 07570