Jordskjelvet i Haiti 14. august forårsaket store materielle skader og tap av menneskeliv, tall fra Reuters melder om 1400 døde og over 6000 skadete.

I områdene som er hardest rammet bor det over 11 millioner mennesker, sykehusene er overfylte og mangler medisinsk utstyr og helsepersonell som kan ta vare på de som er skadet. Pasienter ligger i telt utenfor sykehuset og det er en beinhard prioritering der kun de med de aller største skadene får hjelp. 
Bolighus er ødelagt og det er et skrikende behov for ly og beskyttelse. Det er også store ødeleggelser på havner, flyplasser og telekommunikasjon, dette får store konsekvenser for forsyninger av mat og vann. 

I tillegg har landet blitt rammet av kraftig uvær, den tropiske stormen «Grace», som har ført til ytterligere forverring av situasjonen med flom og jordskred.

Nødhjelpsarbeidet er i full gang

Regjerningen har oppfordret alle organisasjonene som jobber i landet om å bistå med hjelp i en situasjon som fra før var prekær, med koronapandemien og politisk uro, opprør og drap på presidenten 8. juli. Også SOS-barnebyer i landet ble kontaktet for å bidra i dette arbeidet. 

- SOS-barnebyer i Haiti viser solidaritet med familiene som er rammet av dette ødeleggende jordskjelvet. Barna fra sårbare familier rammes hardest, og vi støtter nå dem og familiene deres, sier Faimy Carmelle Loiseau, nasjonaldirektør for SOS barnebyer i Haiti.

Omsorg og barns beskyttelse er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet. Du kan bidra til at barna får:

  • Beskyttelse
  • Mat
  • Traumebehandling

SOS-barnebyer igangsetter også aktiviteter som gjør at barna kan få et pusterom fra den ekstreme situasjonen.

Du kan utgjøre en forskjell for barna. Send SOS til 2160 (kr 200) eller gi et bidrag under: