Beskytt barna
fra krigen i
Syria
Send SOS til 2160
(150 kr)

Takk til vårelivreddere:

 • Eva
 • Lena
 • Ellinor
 • Mohammad Hashmatullah
 • Håkon
 • Marianne
 • Inger Johanne
 • Zydrune
 • Line Tjersland
 • Lise
 • Ståle
 • Vidar Kristian
 • Tua
 • Guri Lisabeth
 • Martin
 • Albert Zenun
 • Kenneth Olof Andreas
 • Jorid
 • Jorunn
 • Johanne
 • Cathrine
 • Dina Emilie Norum
 • Merete
 • Doski Kutas
 • Bente Berg
 • Inger Elise
 • Nina
 • Halldis Kristine
 • Anne-Lise
Det er dessverre ikke mulig å gjennomføre avtalen om betaling av fadderbidrag pga. en feil hos Nets.
Vennligst forsøk igjen senere.

 • 0 kroner samlet inn

Langvarige kriser krever langvarig innsats

Langvarige kriser krever langvarig innsats og nødhjelp til befolkningen. Den syv år lange krigen i Syria er verre enn noengang og verst er det for barna. Bare de to første månedene i år, ble tusen barn drept i Syria, melder FNs barnefond Unicef.

Bidra til de midlertidige omsorgssentrene
SOS-barnebyer tar langvarig ansvar og har flere ulike løsninger for å møte de store behovene. Våre midlertidige omsorgssentre for barn som har kommet bort fra foreldrene sine er noe av kjernen i virksomheten vår. Her gir vi barna stabilitet og et trygt sted å bo.

Send SOS til 2160 (150 kr)

Gi skolegang til barna
En hel generasjon barn vokser nå opp uten tilgang til utdannelse. Vi jobber målrettet mot familier med barn som i dag arbeider fremfor å gå på skolen. Vi arbeider for å få disse barna tilbake på skolebenken.

Gjennom å støtte bidrar du også til trygge soner for barn, nødhjelpspakker, medisinsk hjelp og omsorg for barn og familier.

Send SOS til 2160 (150 kr)

På de fem årene SOS-barnebyer har drevet nødhjelpsaktiviteter i Syria har vi hjulpet 93 000 barn fra 52 000 familier. Ved å støtte SOS MAYDAY bidrar du til at flere barn i krig og katastrofer får beskyttelse og omsorg.

SOS-barnebyers arbeid i Syria

 • Nødhjelpspakker

 • Trygge soner for barn

 • Midlertidige omsorgssentre til barn som har kommet bort fra foreldrene sine

 • SOS-hjem til barn som ikke kan gjenforenes med sin familie

 • Får barn tilbake på skolebenken

 • Medisinsk hjelp

 • Drop-in senter hvor barn får mat, psykologstøtte og overnatting


Nødhjelp

Omsorg og beskyttelse til barn er alltid førsteprioritet i SOS-barnebyers nødhjelpsinnsats. I tillegg til direkte nødhjelp jobber SOS-barnebyer for å styrke familiene slik at de er bedre rustet til å klare seg i fremtiden.

Med over 2 000 programmer og mer enn 30 000 ansatte i over 130 land, har SOS-barnebyer en unik tilstedeværelse. Eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring i det rammede området gjør at vi kan gi rask og effektiv nødhjelp i krigs- og katastrofesituasjoner. 

Katastrofefondet

Alle inntektene går til SOS-barnebyers Katastrofefond, som er øremerket nødhjelpsarbeid til barn som er rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp kan vi nå enda flere med livsviktig bistand.

Vil du bli SOS-fadder? Som fadder bidrar du til at utsatte barn får en stabil oppvekst i en trygg famile. Les mer her.

Dette er SOS MAYDAY

SOS MAYDAY er et aksjonsnettverk i regi av SOS-barnebyer som hjelper barn i akutte kriser. Som medlem av aksjonsnettverket er du med på å hjelpe oss å nå de mest sårbare. Sammen kan vi påvirke deres situasjon, bistå med livsviktig hjelp og rette søkelyset mot dem. Når du har gitt til SOS MAYDAY blir du automatisk medlem av nettverket. Ved neste aksjon vil du motta en SMS fra SOS-barnebyer, og du velger selv om du vil støtte.

Takk for at du er en som bryr deg!

Avmelding: Send STOPP til 07570