«Du kan ikke hjelpe alle, men vi kan alle hjelpe noen barn med å få en trygg oppvekst og en fremtid.»

Bli med på å skape et vendepunkt i livet for barn som Marcia!

Vi har tidligere fortalt om Marcia som ble forlatt av sin mor rett etter fødselen i Etiopia. Her er det et skremmende stort problem at ugifte mødre, hvor mange av dem er tenåringer, forlater sine barn. Barna blir forlatt på sykehusene. De blir lagt igjen på politistasjoner, eller i veikanten. 

Det er vondt å tenke på framtidsutsiktene til disse barna. For mange av dem venter et liv uten omsorg i en trygg familie. Marcia var heldig og kom til et fosterhjem. Hun er nå tre år og lever et godt liv med sine fosterforeldre. 

Alle barn er ikke like heldig. Et lite bidrag fra deg kan utgjøre en stor forskjell for et barn som mangler trygghet og omsorg. Gi oss din støtte i dag og bli med på å skape et vendepunkt i livet for barn som Marcia.

Pengene kommer de mest sårbare barna til gode

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

*Navnet er endret av hensyn til personvernet.