Familien til Rodney er nylig blitt en del av SOS-barnebyers familieprogram.

Livet raknet da faren ble syk

Malawi

- Det er vondt å se de andre barna gå til skolen hver morgen. Jeg har så lyst til å gå sammen med dem, sa Rodney (15) for ett år siden.

Nå får han muligheten. Da skolen startet opp etter sommerferien, kunne Rodney og småsøsknene endelig slå følge med vennene sine på skoleveien. Det kjennes som fremtiden er kommet et stort skritt nærmere. 

Lever i fattigdom

Oktober 2016: Sola har kjørt gradestokken godt opp på 40-tallet på landsbygda i Malawi. Familien på åtte har søkt tilflukt i skyggen under taket på den enkle jordhytta. De aller fleste i dette området lever under fattigdomsgrensen, og hver dag er familien redd de ikke skal klare å skaffe mat.

I denne enkle jordhytta bor Rodney og familien. Foto: Kristin Stoltenberg

Etter at faren, Luka, ble syk, er situasjonen forverret. Barna er tatt ut av skolen, blant annet fordi klærne deres er så hullete at det er flaut å vise seg i dem. De har ingen skolebøker og foreldrene har ofte ikke nok mais til å mette barna. Sulten tapper Rodney og søsknene for energi og gjør at det føles nærmest umulig å følge med på undervisningen. I tillegg har regningen etter farens sykehusinnleggelse, samt en alvorlig tørkeperiode forverret situasjonen. 

Overlever på almisser

- Jeg synes det er så trist at barna ikke kan gå på skolen. Utdanning er viktig for familien min, sa Luka da vi møtte ham.

Familien overlever på almisser fra lokalmiljøet. I tillegg prøver de eldste barna å bidra med å ta strøjobber. Rodney spør seg når situasjonen vil snu. Kanskje når tørken har gitt seg og de muligens klarer å dyrke litt på jordlappen sin igjen? Når faren blir frisk? Han vet ikke.

Rodney er tilbake på skolebenken og det kjennes det vanvittig godt. Utdanning er veien ut av fattigdom! Foto: Synne Rønning

Tilbake på skolen

Ett år etter er situasjonen i ferd med å snu. Familien er nylig blitt en del av SOS-barnebyers familieprogram. SOS-barnebyer jobber over hele verden for å styrke familier i krise slik at de kan bli selvstendige og kunne gi barna trygghet og beskyttelse, skolegang og helseoppfølging. En halv million mennesker deltar i familieprogrammene.

For familien til Rodney betyr det at de er blitt fulgt opp med nødhjelp gjennom den mest alvorlige tørkeperioden. Her har SOS-barnebyer jobbet tett med den lokale omsorgsgruppen. I høst får familien veiledning og støtte til å reparere huset og til å skaffe inntekt. Alle barna er dessuten tilbake på skolen. For Rodney og småsøsknene kjennes det vanvittig godt. Utdanning er veien ut av fattigdom. 

Stort behov

Innsatsen nytter! I fjor ble 55 prosent av familiene i våre familieprogram over hele verden selvstendige, slik at de kan greie seg uten støtte. Samtidig er behovet stort. Bare i det området hvor Rodney og familien lever, er det i dag 2 000 barn med i familieprogrammet. Samtidig bor det hele 10 000 barn i vår målgruppe der. Barn som også trenger å «komme inn i varmen».

Navn er endret av hensyn til personvernet.

Hjelp et barn inn i varmen!

Omsorg er den viktigste formen for varme et barn kan få. Det er kontrasten til kulde, fattigdom, barnearbeid, vold og utrygghet – uavhengig av landegrenser og breddegrader. Omsorg er grunnleggende for utviklingen til hvert enkelt barn. SOS-barnebyer sørger for omsorg for barn som er alene, eller som er i ferd med å miste omsorgen fra familien sin. Ingen barn skal vokse opp alene. Derfor gir vi barn et nytt hjem til jul. Din bedrift kan bidra! Benytt skjemaet under. Du kan også lese mer om aksjonen her.

 

Støtt aksjonen

Velg ønsket bidrag:

Våre tema