Key Account Manager

Vi ser etter en engasjert Key Account Manager (KAM) som har inngående kjennskap til næringslivet, relasjonsskapende arbeid og erfaring med å skape resultater.

Deg som med naturlig autoritet går foran som et godt eksempel i å skape og ivareta relasjoner, som drives av å utvikle og presentere kreative og strategiske konsepter og som inspirerer teamet til å gjøre det samme.

SOS-barnebyer har som visjon at ingen barn skal vokse opp alene. Samarbeid og partnerskapsmodeller med næringsliv, privatpersoner (major donors) og stiftelser er helt avgjørende i dette arbeidet.

Sentrale oppgaver vil være å etablere kontakt med nye partnere, gjennomføre innsalgsmøter og inngå avtaler, samt kundekontakt og oppfølgingskontakt. KAM strategiske samarbeidsavtaler skal sikre gode, gjensidig verdiskapende samarbeid som øker SOS- barnebyers inntekter og bidrar til å styrke SOS- barnebyers posisjon og nettverk.

SOS-barnebyer har mange gode og langsiktige samarbeidspartnere i næringslivet i Norge, men vi har plass til flere. Team «nye muligheter» ønsker seg en ny kollega som vil være KAM med ansvar for utviklingen av nye samarbeid og videreutvikling av eksisterende. Du vil bruke mye av tiden din på å etablere et stort kontaktnettverk av potensielle partnere, finne de gode samarbeidsløsningene for næringslivet og videreutvikle partnerforholdene våre. Vår nye kollega vil være en representant for formålet og vår organisasjon ut mot næringslivet og er en viktig brikke i å styrke SOS-barnebyers posisjon, relevans og nettverk. Du vil jobbe tett med og rapportere til leder for næringsliv og partnere.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Resultatansvarlig for kundesegmentet strategiske samarbeidsavtaler.
 • Ansvarlig for og nå budsjetterte inntekter for egen portefølje.
 • Ansvarlig for utvikling av kundeporteføljen, både tilfang av nye og videreutvikling av eksisterende.
 • Døråpner og inspirator for teamet og aktiv deltaker i dialog med partnere og givere.
 • Nyskaping og videreutvikling av konsepter, ideer og aktiviteter i tett samarbeid med resten av næringsteamet og andre relevante team i organisasjonen.
 • Aktivt bygge et bredt profesjonelt nettverk med sterke relasjoner, både internt og eksternt.

Ønsket utdanning, erfaring og ferdigheter

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis økonomi og/eller markedsføring.
 • Tung erfaring fra B2B-salg.
 • Du må ha svært god forretningsforståelse, og ha evnen til raskt å sette deg inn i ulike bedrifters ønsker, muligheter og behov.
 • Bred erfaring fra relasjonsbygging og virksomhetsforståelse.
 • Har allerede et bredt nettverk i norsk næringsliv og evner å markedsføre SOS-barnebyers som en spennende samarbeidspartner.
 • Dokumentert gode resultater på overnevnte områder.

Vi ser etter deg som:

 • gjør inntrykk, har evne til å overbevise og får gjennomslag for idéer og konsepter
 • identifiserer og utnytter kommersielle muligheter, samt har en sterkt positiv effekt på forretningsmessig utvikling og fortjeneste
 • til enhver tid godt orientert i bedriftsmarkedet og ser nye muligheter
 • handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • er metodisk og systematisk
 • er uredd og med høy arbeidskapasitet
 • har sans for strukturert tilnærming i et miljø som jobber smidig
 • formidler på en engasjerende og lettfattelig måte
 • evner å utvikle gode samarbeidsrelasjoner
 • har interesse for og kompetanse om samfunnsansvar og bærekraftig utvikling

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med leder Næringsliv og partnere Jessica Lyche på mobil 907 34 109 eller e-postadresse jessica.lyche@sos-barnebyer.no.

Er dette noe for deg? Da kan du søke ved å sende søknad og CV til HR-rådgiver Anette Fredriksen på e-post adressen soknad@sos-barnebyer.no snarest. Søknadsfrist 23. august. Vi vurderer søkere fortløpende og invitere aktuelle kandidater til intervju.