Leder for næringsliv og partnere

SOS-barnebyer har som visjon at ingen barn skal vokse opp alene, men i et trygt hjem. Samarbeid og partnerskapsmodeller med næringsliv, privatpersoner, familier og stiftelser er viktige forutsetninger for dette arbeidet. Avdelingen for næringsliv og partnere er spesialister på å finne gode samarbeidsmodeller og løsninger for gjensidig verdi og sosialt ansvar for partnerne. Avdelingen består totalt av seks personer. Leder rapporterer til generalsekretæren og inngår i organisasjonens ledergruppe.

Har du det som skal til for å lede denne avdelingen og sikre et godt kommersielt grunnlag for SOS-barnebyers arbeid? Vi ser etter deg som kan utvikle verdiskapende samarbeid gjennom kreative og strategiske konsepter. Du har inngående kjennskap til næringslivet og skaper gode resultater gjennom relasjonelt arbeid. Tidligere ledererfaring har vist at du inspirerer til innsats gjennom å vise tillit og hente det beste ut av dine medarbeidere. 

Overordnet ansvar og hovedoppgaver vil være å:

  • Utvikle strategi og helhetlig plan for avdelingen for å nå målene for inntektsarbeidet
  • Identifisere nye muligheter og konsepter og iverksette disse
  • Delta aktivt i arbeidet med å etablere og styrke relasjonen til næringslivspartnere og private givere
  • Utvikle medarbeidernes kompetanse og ha fokus på arbeidsmiljøet
  • Gjennom engasjement i ledergruppen ta et helhetlig ansvar for virksomheten 

Vi mener at du må ha relevant utdanning, ledererfaring og et engasjement for samfunnsansvar og global utvikling for å lykkes i denne stillingen. Du må ha gode relasjonelle evner og også kunne vise til gode resultater fra inntektsgenererende arbeid. 

Ta gjerne kontakt med rådgiver Siri Skauge, tlf. 90 09 12 24 eller Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957 i Visindi for mer informasjon om stillingen. Søknad og CV mottas på www.visindi.no - Stillinger, snarest.

 

Våre tema