Gå til hovedinnhold

Lær barna dine å bygge opp godfølelsen!

Når barna dine engasjerer seg for andre er de ikke bare med på å lage en bedre verden for andre. De bygger også gode følelser i seg selv.

De fleste norske barn og unge har det bra, viser Ung-undersøkelser som har fulgt norske barn og ungdom gjennom flere tiår. Men for noen oppleves hverdagen som fylt av stress og press. Mange setter høye krav til seg selv om å lykkes på utseende, karriere, venner og materielle verdier. 

Generasjon prestasjon

– Opprinnelig var selvrealisering mer knyttet til fellesskapet og moralske dyder, og ikke primært et individuelt prosjekt. Men i dag er det opp til en selv å fylle livet med mening, og dermed føler også mange at de ikke har noen andre å klandre enn seg selv om de ikke lykkes, har psykolog og forfatter at boken Generasjon Prestasjon, Ole Jacob Madsen, tidligere sagt i et intervju på Psykologisk.no. 

Livskvalitet gir motstandskraft

Mange foreldre er bekymret for dette. Hvordan skal vi hjelpe barn og unge med å finne de virkelige verdiene i livet, slik at de ikke går rundt og føler seg mislykket, men i stedet får en trygg tro på seg selv og på fremtiden? Hvordan bygger vi de gode følelsene i barna våre? 

Opplevelse av god livskvalitet er viktig fordi det kan styrke motstandskraften hos de unge i møte med livets mange utfordringer og belastninger. Når lykkeforskere snakker om hva som skaper god livskvalitet sier de imidlertid lite om utseende, karriere eller materielle verdier. Det kan gi kortsiktig glede, men bygger ikke den indre og dype gleden som skaper trygghet og bygger selvfølelsen.

Her er noe av det forskning mener at i stedet kan bidra til å fremme livskvalitet og styrke motstandskraft: 

Fysisk balanse

God søvn, et næringsrikt kosthold og en viss type fysisk aktivitet er gode bidragsytere til en god hverdag. Derfor gjør du en viktig jobb når du hver dag smører en næringsrik niste til barnet ditt. Om ikke barnet ditt er spesielt interessert i organisert idrett, så gjør ikke det noe. Forskning viser nemlig at variert aktivitet i 60 minutter om dagen er nok for å få frem endorfinene, så lenge aktiviteten er lystbetont. Bor dere i nærheten av vill natur? Gode opplevelser i naturen er også en viktig fremmer av glede og livskvalitet. 

Klatre i trær Latvia. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Nære relasjoner

Må barnet ditt ha mange venner? Nei, det viktigste er hva slags relasjon barnet ditt har til en venn, men også til andre nære omsorgspersoner i livet. For også det med venner kan fort bli et vellykkethetsprosjekt, derfor er forskere som studerer vennskap hos barn mer opptatt av den jobben foreldre gjør for å bygge selvfølelse hos barnet.

– Ditt prosjekt nummer én som forelder er å gi barnet en god selvfølelse, så barnet kan tenke at «jeg er ålreit, selv om ikke jeg har mange venner», uttalte vennskapsforsker Anne Greve ved Oslo Met i et intervju med nettstedet Plusstid.no.

I en av de største internasjonale spørreundersøkelsene som er foretatt på barn og unge i dag, The Next Normal, svarer tre fjerdedeler av de 15 000 spurte at de er lykkelige fordi de har nære bånd til familie og venner.

En god, nær relasjon innebærer at man gjør ting sammen som oppleves gjensidig for begge parter. Å være del av et fellesskap bidrar til å skape mening hos den enkelte selv. 

Mening i tilværelsen - engasjement for andre

Å hjelpe andre gjør godt for eget selvbilde, aktiverer positive følelser og bidrar til en positiv spiral hvor alle de involverte smittes, skriver lykkeforsker og psykolog Espen Røysamb i sin bok Bli lykkeligere.

I SOS Barnebyer ser vi daglig at det å bidra overfor andre også kan skape sterke, positive følelser hos dem som gir. Derfor har vi laget prosjektet SOS Motgift, et aktivitetshjul gjennom skoleåret, der ulike aktiviteter gir elevene en mulighet til å gjøre en innsats for andre, finne sin egenverdi gjennom hvem de er, og med det være rustet til å takle prestasjonspresset bedre. Vår opplevelse gjennom mange års arbeid med frivillige og givere er at det å heve blikket, forstå at man er en del av en større helhet og gjøre noe for andre, er sunt for selvbildet. 

En god klem-SOS-barnebyer Kankan-Guinea-foto-Claire-Ladavicius

Autonomi og medbestemmelse

Å føle at din stemme blir hørt og respektert, og at du har mulighet til å være med å påvirke din hverdag, bidrar også til god livskvalitet. Heldigvis er dagens unge engasjerte. En oppvekst med klimautfordringer, terrorangrep, finanskrise og enorme flyktningstrømmer har ikke gjort dem passive, men heller skapt en tro på at de kan bidra med løsninger.

Det siste året har millioner tatt til gatene i skolestreiker for klimaet, sammen med 16-årige Greta Thunberg. Gjennom vårt Motgift-prosjekt ønsker vi at barn og unge skal kjenne seg hørt og oppleve at deres innsats for andre kan gi merkbare resultater. 

Å kjenne mestring

- Jeg glemte helt tida! Den kommentaren kan nok irritere en og annen forelder, men faktisk kan den også bety noe veldig bra. For det å være i flyt når man holder på med en aktivitet, dvs. at man blir så oppslukt at man glemmer tid og sted, er en tilstand som bidrar sterkt til godfølelse og livskvalitet. Flytfølelsen kan oppstå i mange ulike sammenhenger; det kan være når man står på ski, leser en spennende bok, spiller et utfordrende spill – det kan til og med oppstå når barnet gjør lekser. Flytfølelsen gir barnet en følelse av å mestre og lære nye ting. Derfor må aktiviteten være akkurat så vanskelig at den gir en utfordring, og akkurat så lett at den er mulig å få til. Læring = mestring = godfølelse. 

Kilder: NOVA, FHI, Psykologisk.no, Bli lykkeligere Espen Røysamb, The Next Normal 2012.