Gå til hovedinnhold

Velkommen til landskonferanse!

Velkommen til inspirerende og lærerik landskonferanse!

Tid: 12. - 13. mars 2022
Sted: Olavsgaard Hotell, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten
Obs: Konferansen gjennomføres med forbehold om at koronasituasjonen tillater det

Påmeldingsskjema finner du nederst på denne siden. 

Programmet er under utarbeidelse men allerede nå kan vi si at dere kan vente dere to dager med masse inspirasjon, faglig påfyll og sosialt samvær. Det blir inspirerende foredrag om vårt arbeid både nasjonalt og internasjonalt, parallellseminar med aktuelle og engasjerende temaer og  - vi skal lære mer om vår rolle i internasjonal organisasjon som pådriver for endring og måloppnålelse. UngSOS vil ha noen egne økter underveis i konferansen, og her står blant annet politisk påvirkningsarbeid og mental helse på agendaen. Fredagen i forkant av landskonferansen har UngSOS og distriktslederne egne separatet møter. Egen invitasjon til dette kommer.

Praktisk informasjon

  • Landskonferansen starter kl. 1000 lørdag med registrering fra kl. 0900. Vi avslutter søndag kl. 1500.
  • I følge vedtektene kan 10 aktive frivillige fra hvert distrikt delta. Det inkluderer distrktsleder og eventuelt assisterende distriktsleder (landsstyret og ledergruppen UngSOS Norge kommer utenom). Alle 10 har stemmerett. Dette ble vedtatt på landskonferansen i 2018. Melder det seg flere enn 10 avjgør distriktsleder hvem som deltar.  Vi sender invitasjon til alle frivillige som er registrert hos oss, den enkelte distriktsledere følger opp invitasjonen i sine grupper.
  • De som er interessert melder seg på via påmeldingsskjema nedenfor innen 6. februar.  OBS:Til de siste landskonferansene har det vært to UngSOSere fra hver gruppe. Viktig å passe på at UngSOS får minst to av de 10 plassene der det er stor interesse for deltakelse og rift om plassene. UngSOS deler rom, og det bør legges opp til at de reiser sammen.
  • Landsstyret kan gi tillatelse til at det deltar over 10 fra ett distkrikt der distriktsleder tenker det er hensiktsmessig. 
  • Dersom du har innspill til programmet eller har formelle saker du vil vi skal tas opp så må det sendes oss dette innen 11. februar.
  • Vi vil, som tidligere, gi mulighet til andre frivillige om å delta som daggjester søndag 13. mars. De får lunsj søndag, men vi dekker ikke reisekostnader. Dette er kanskje mest aktuelt for frivillige på Østlandsområdet. Dere som ønsker å delta som daggjester på søndag tar kontakt med sekretariatet på epost: frivillig@sos-barnebyer.no. Frist: 15. februar.
  • Praktisk info: Vi booker hotell, mens dere legger selv ut for fly- eller togbillett og får det refundert så fort vi har refusjonsskjema fra dere. Reiseutgifter i forbindelse med reisen (også km godtgjørelse) refunderes i etterkant. Selve konferansen starter kl. 1000 lørdag, med registrering fra kl. 0900. Dersom det ikke lar seg gjøre å komme med fly lørdag morgen så betaler vi hotell fredag-lørdag. Gi beskjed sammen med påmledingen dersom du har behov for hotell fredag - lørdag.
  • Har du lyst til å bidra med tale eller litt underholdning under festmiddagen på lørdag? Dikt, sang, lek, quiz eller annet. Så blir veldig glade for det! Gi beskjed til Maren, leder for landsstyret på epost: maren.cfw@gmail.com. 

Påmelding til landskonferanse