Ble mor som 15-åring

- Dersom Laithy ikke hadde fått støtte fra SOS-barnebyer hadde hun mistet sønnen sin. Carlos, Laithys far.

Se filmen der Laithy forteller

Bli SOS-fadder

For 10 kroner dagen gir du barn som ikke kan bo sammen med sin familie et nytt trygt hjem i en SOS-familie. Bli fadder!

Skriver du inn ditt mobilnummer har vi mulighet til å kontakte deg, hvis vi trenger det.
Velg verdensdel

For 10 kroner dagen gir du barn som ikke kan bo sammen med sin familie et nytt trygt hjem i en SOS-familie. Fadderbidraget ditt går også til barnefamilier som er i en sårbar situasjon slik at de kan behold barna sine.

På denne måten er du med på å støtte et helt lokalsamfunn. Takk for din livsviktige støtte!

Laithy og familien

I et land hvor 40 prosent lever i fattigdom, arbeidsledigheten er høy og familievold er svært utbredt jobber SOS-barnebyer hver dag med å forbedre levevilkårene til de mest utsatte barna og familiene. Laithy var bare et barn selv da hun ble mamma, et resultat av et svært traumatisk forhold. Takket være støtten fra våre givere kunne hun beholde sønnen sin, og gi han en trygg oppvekst sammen med foreldrene sine. De mottar pedagogisk opplæring i hvordan man skal være gode omsorgspersoner, og de får støtte til ernæring og helsetjenester, samt hjelp til å etablere en stabil inntekt.

SOS-barnebyers familieprogram

SOS-barnebyer er til stede i 133 land, og hjelper de mest utsatte familiene i samfunnet. Vi jobber forebyggende slik at flest mulige barn kan vokse opp i sin biologiske familie. Fattigdom, vold og misbruk er de største grunnene til at familier går i oppløsning. Vi gir rådgiving, oppfølgning, yrkesutdanning, økonomisk støtte og ernæring slik at familiene har mulighet til å til å gi barna sine en trygg og god oppvekst. Familiene som er med i programmet blir jevnlig evaluert, og når de er selvhjulpne blir de skrevet ut av programmet. Der det ikke er mulig å forbedre situasjonen får barna et nytt hjem hos en SOS-familie eller i en SOS-barneby.

Når du blir fadder for et barn:

  • kan du glede deg til å få bilde og informasjon om fadderbarnet ditt om en ukes tid 
  • velger du selv hvor i verden du vil bidra
  • får du brev fra barnebyen to ganger i året, med siste nytt om fadderbarnet ditt og livet i barnebyen 
  • får du fire ganger i året vårt digitale magasin, hvor du kan lese mer om det arbeidet for verdens mest utsatte barn som du bidrar til

Våre tema