Gå til hovedinnhold

Konsekvenser for barna og hva SOS-barnebyer gjør

Det siste året har vært preget av krig, klimaendringer og en stadig mer krevende økonomisk situasjon i verden. For SOS-barnebyer er det viktigere enn noen gang å gi familier mulighet til å løfte seg ut av fattigdom – og med det forhindre at barn blir alene.

Å være fattig betyr ikke at man er en dårlig forelder, men fattigdom fører til utfordringer som gjør det vanskelig å gi barna den omsorgen de trenger. En oppvekst i en familiesituasjon preget av fattigdom får store negative konsekvenser for barn, på flere områder som: utdanning, boforhold, fysisk og psykisk helse, rusbruk og arbeidsliv.

Fattigdom går i arv. Ett av tre barn som vokser opp fattige lever resten av livet i fattigdom. Med disse fremtidsutsiktene vil det være vanskelig å holde fast i håpet og motivasjonen til å komme seg ut av fattigdom. 

På bare to år har 100 millioner flere barn havnet i fattigdom. 

De viktigste årsakene er:

 • Klimakrisen
 • Økonomiske nedganger og økte priser
 • Konflikter, krig og migrasjon
 • Psykisk og fysisk uhelse
 • Covid-19

Fattigdom er ikke bare et spørsmål om manglende tilgang til grunnleggende behov, som mat, klær og ly, det handler også om mangel på muligheter og deltakelse i samfunnet.

Manglende deltakelse i samfunnet gir følelsen av å være utenfor og kan føre til lav livskvalitet og dårlig psykisk helse. Barn av foreldre med lav inntekt er opptil fire ganger mer utsatte for psykiske lidelser enn barn fra familier med normal inntekt. I tillegg tar kreft, hjerte- og karsykdommer, selvmord og rus oftere livet av de som tjener minst.

Unges psykiske helse preges av å vokse opp i familier med dårlig økonomi. I snitt oppnår de lavere utdanning og har svakere tilknytning til arbeidslivet. Barn som vokser opp i fattigdom har større sannsynlighet for å bli mobbet og ekskludert fra aktiviteter.

Jo fattigere en familie er, desto større andel av inntekten må brukes på nødvendigheter som mat, oppvarming og drivstoff. Når kostnadene for basisvarer øker betydelig, blir det lite eller ingenting igjen til å dekke andre viktige behov som helsetjenester, klær og utdanning. Det går også utover tid og overskudd til å være foreldre. Derfor er fattigdom ofte en årsak til omsorgssvikt og en av de viktigste årsakene til hvorfor barn blir alene eller er i fare for å bli det.

Konsekvensene av fattigdom er mange og varierte: 

 • Barnearbeid
 • Barn på gata
 • Barn på flukt
 • Uregistrerte barn
 • Barn som mister skolegang
 • Psykisk og fysisk sykdom
 • Rus og vold
 • Forlatte barn
 • Utenforskap
 • Feilutvikling
 • Barn som forsørgere
 • Død
 • Menneskehandel

«Å være fattig betyr ikke at du ikke er en god forelder som er villig til å gjøre alt for barna dine, derfor gjør vi det vi kan for å styrke familiene.»