Meny Lukk
SOS-barnebyer startet sitt arbeid i byen Kitwe i Zambia i 2004, og innsatsen når ut til mer enn 4 550 barn fra over 700 familier. Foto: SOS-barnebyer

Komplett støtter SOS-barnebyer

Nordens største netthandelsaktør Komplett Group har inngått en avtale med SOS-barnebyer. Støtten skal bidra til forebyggende arbeid som gir omsorg, vekst og utvikling for barn i Zambia.

– Utdanning er nøkkelen til utvikling, men ekstrem fattigdom gjør at mange familier i Zambia ikke har mulighet til å sende barna på skolen. Skal barn få utbytte av skolegangen, er det avgjørende at de vokser opp i en familie som kan gi stabil og god omsorg. Derfor har vi valgt å engasjere oss sammen med SOS-barnebyer for å gi flere barn en mulighet til å realisere sine fremtidsdrømmer, sier Ingebjørg Tollnes, kommunikasjonsdirektør i Komplett.

SOS-barnebyer startet sitt arbeid i byen Kitwe i Zambia i 2004, og innsatsen når ut til mer enn 4 550 barn fra over 700 familier. Familieprogrammet som Komplett støtter inneholder flere tiltak som styrker familier slik at de kan ta ansvar for oppveksten og utviklingen til barna. Målet er at familiene skal bli selvstendige og kunne gi barna trygghet og beskyttelse, skolegang og helseoppfølging.

Generalsekretær Bente Lier i SOS-barnebyer er svært glad for å ha Komplett med på laget fremover: – Skal vi skape bærekraftige samfunn, er vi nødt til å sørge for at flere barn får tilgang til og utbytte av skolegangen. At Komplett støtter opp om vårt familieprogram i Zambia bidrar nettopp til dette, samtidig som det styrker lokalsamfunnet, sier Bente Lier i SOS-barnebyer.

– Vi i Komplett ønsker at jenter og gutter får lik mulighet til å fullføre skolen. At vi gjennom vårt samfunnsansvar bidrar til likestilling og et mer demokratisk samfunn oppleves som viktig og meningsfullt. Både selskapet og medarbeiderne bidrar med økonomisk støtte til prosjektet, forteller Ingebjørg Tollnes i Komplett.
 

For mer informasjon, kontakt:

Ingebjørg Tollnes, kommunikasjonsdirektør Komplett, mobil 915 44 999

Elisabeth Rytterager, rådgiver næringsliv og samfunnsansvar SOS-barnebyer, mobil 907 67 911

Våre tema