Gå til hovedinnhold

Krig og katastrofer rammer alltid barna hardest!

Med mer enn 2300 programmer over hele verden, er SOS-barnebyer alllerede til stede og i stand til å gi rask og effektiv nødhjelp, basert på eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring når krisen inntreffer

Barna først

Katastrofer, krig og konflikt rammer alltid barna hardest. Omsorg og beskyttelse for barn som er alene er SOS-barnebyers viktigste oppgave. Vi jobber alltid for gjenforening med foreldre eller annen familie som kan ta et langsiktig omsorgsansvar. I tilfeller det ikke er mulig, tilbys alternativ langsiktig omsorg i et av SOS-barnebyers programmer.

Det å gi barna mulighet til å leke og lære er også veldig viktig, når de lever under konstant press. Derfor oppretter vi "trygghetssoner", der barna kan utfolde seg og bare være barn. Dette gir også de voksne omsorgspersonene et pusterom. Traumebehandling er også en del av nødhjelpsarbeidet vårt. 

Rask og effektiv nødhjelp

Med mer enn 2 300 programmer over hele verden, er SOS-barnebyer allerede på plass og i stand til å gi rask og effektiv nødhjelp, basert på eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring i det rammede området.

Bredt samarbeid

Organisasjonens internasjonale nettverk og ressurser i naboland bistår i nødhjelpsaksjoner ved behov. SOS-barnebyer samarbeider i tillegg med lokale og nasjonale myndigheter, samt organisasjoner som Røde Kors og relevante FN-organisasjoner som UNHCR (FNs Høykommisær for Flyktninger) og UNICEF.

Lokalt ansatte skaper tillit

98 prosent av de ansatte i SOS-barnebyers programmer, er fra lokalbefolkningen. Når barns sikkerhet skal ivaretas og lokale politiske utfordringer håndteres, er det er en stor fordel å være godt etablert på stedet. Det skaper også tillit i lokalsamfunnet at SOS-barnebyer arbeidet langsiktig og ikke trekker seg ut når den akutte krisen er over. 

Katastrofefondet

Alle inntektene går til SOS-barnebyers Katastrofefond, som er øremerket nødhjelpsarbeid til barn som er rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp kan vi nå enda flere med livsviktig bistand.

Du kan være trygg på at støtten du gir kommer de aller mest sårbare barna til gode.