Bli Katastrofe-fadder i SOS-barnebyer!

BLI KATASTROFE-FADDER


 

SOS-barnebyer hjelper barn på flukt. Vi gir omsorg og beskyttelse, og hjelper barn som er traumatisert, har mistet foreldre eller lever ubeskyttet i flyktningeleirer.

Blir du Katastrofe-fadder, kan du være med å hjelpe barna.

Katastrofe-fadder for barn på flukt

SOS-barnebyer hjelper barn som har mistet eller kommet bort fra foreldrene sine, og barn i de svakeste stilte familiene.

Det er stadig flere barn på flukt til Europa. De bærer med seg traumatiske opplevelser og en strabasiøs flukt under dårlige forhold gjør dem utsatt for sykdom. Flere av dem er alene, og barn risikerer både vold og utnytting. Barn har også blitt skadet i tumulter og sammenstøt ved stengte grenser.

Barna på flukt gjennom Makedonia og Serbia, har stort behov for mat, klær og omsorg. Som Katastrofe-fadder kan du hjelpe barn og familier på flukt.

Hva betyr det å være Katastrofe-fadder?

Som Katastrofe-fadder gir du nødhjelp til barn som er rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp kan vi nå enda flere med livsviktig bistand. Med over 2 000 programmer og mer enn 30 000 ansatte i 133 land, har SOS-barnebyer en unik tilstedeværelse som gjør at vi kan gi rask og effektiv nødhjelp i krigs- og katastrofesituasjoner

Trygghetssoner for barn

En viktig del av SOS-barnebyer sitt arbeid under katastrofer og kriser er å etablere trygghetsoner for barna. Her får barn beskyttelse og muligheten til lek, aktiviteter og undervisning.

Trygghetssonene gjør det også lettere for SOS-barnebyer å identifisere familier som er så hardt rammet at de vil trenge langsiktig støtte. SOS-barnebyer støtter og styrker utsatte familier slik at de kan gi barna sine god omsorg.

Å bry seg om andre

Å bli SOS-fadder er et sterkt signal om at du bryr deg om barn. At du engasjerer deg for mennesker du aldri har møtt. Dette engasjementet kan du dele med familie og venner. Bruk engasjementet til å gi verdier videre, til barn og barnebarn, venner og familie. Barn har ulike forutsetninger i livet, men at alle har rett til å ha en trygg familie og et trygt hjem.

Hva mottar du som Katastrofe-fadder?

Når du blir Katastrofe-fadder får du en velkomstpakke med informasjon om den aktuelle katastrofen og generell informasjon rundt ditt fadderskap og SOS-barnebyer. Senere blir du oppdatert to ganger i året gjennom nyhetsbrev. 

Et fadderskap koster 300 kroner i måneden.

Våre tema