Flere tusen barn har akutt behov for hjelp

Rundt to tusen mennesker mistet livet i katastrofen i Indonesia. Over fem tusen mennesker er fortsatt savnet, og mange barn har mistet sine hjem.

– Det er fryktet at nær 70 000 mennesker er drevet fra hjemmene sine. Bortsett fra de umiddelbare behovene for mat og ly, vil barna trenge støtte i lang tid fremover, sier leder for SOS-barnebyer i Indonesia, Gregor Hadi Nitihardjo.

SOS-barnebyer oppretter trygghetssoner for barn ved Palu i Indonesia. Der sørger vi for at barn som er rammet av naturkatastrofen får nødvendig omsorg og beskyttelse.

Nødhjelpsteam på plass

SOS-barnebyers nødhjelpsteam var på plass 4. oktober og begynte umiddelbart arbeidet med å etablerere trygghetssoner. Her sørger vi for at barn som er rammet av naturkatastrofen får nødvendig omsorg og beskyttelse. Vi har god erfaring med slike tiltak fra katastrofer i ulike deler av verden. Skolene i området er stengt.

- Den første og akutte hjelpen kom fra statlige institusjoner og militære styrker. Nå er det behov for at organisasjoner som er spesialister på barn, slik SOS-barnebyer er, trår til og bistår myndighetene, sier Gregor Hadi Nitihardjo.

- Vi er midt oppe i en pågående katastrofe. Våre hjelpearbeidere har lykkes i å nå frem til de områdene som er verst rammet. Vi antar at rundt 15 000 barn trenger hjelp, sier han.

Psykologisk støtte

Barna kan være i trygghetssonene mens foreldrene jobber, leter etter familiemedlemmer, rydder ruiner og samler eiendeler. Her er barna i sikkerhet og slipper å være alene. De får muligheten til lek, læring og aktiviteter, og en så normal hverdag som mulig. Psykologisk støtte og oppfølging gis til både barn og voksne.

For barn som er alene eller er kommet bort fra familien sin, drives et viktig arbeid med å finne og gjenforene disse barna med familiemedlemmer. I tillegg dekker vi barns og familiers grunnleggende behov. Neste uke planlegges det å åpne fem nye trygghetssoner for totalt 250 barn.

 

Over fem tusen mennesker er fortsatt savnet etter katastrofen i Indonesia, og mange barn har mistet sine hjem. Foto: SOS-barnebyer
Over fem tusen mennesker er fortsatt savnet etter katastrofen i Indonesia, og mange barn har mistet sine hjem.
SOS-barnebyer oppretter trygghetssoner for barn i Palu-området. Der sørger vi for at barn som er rammet av naturkatastrofen får nødvendig omsorg og beskyttelse.

Rammet av jordskjelv

Hele landsbyer ble rasert da et kraftig jordskjelv og en etterfølgende tsunami rammet øya Sulawesi i Indonesia 28. september. Over 2000 omkomne har blitt funnet, men myndighetene frykter at mer enn 5000 personer fremdeles ligger begravd i ruiner.

Ifølge FN har 200 000 mennesker i området akutt behov for nødhjelp etter katastrofen. Det er stor mangel på rent drikkevann og medisinsk utstyr. Rundt 70 000 mennesker er blitt hjemløse etter jordskjelvet, mange bor nå i telt utenfor sine ødelagte hjem.

 

Fakta

  • Ingen SOS-programmer ble direkte rammet i denne naturkatastrofen.
  • SOS-barnebyer har programmer over hele verden, og kan raskt sette i gang ulike nødhjelpstiltak.
  • Omsorg, beskyttelse og oppfølging av barn er hovedfokus.
  • SOS-barnebyer jobber alltid med å finne familiemedlemmer til barn som er alene etter en katastrofe.
  • I mange tilfeller har nødhjelpsprogram ført til etablering av faste SOS-programmer som sørger for omsorg til barn.
  • Etter tsunamien 2004 ble seks nye barnebyer etablert i de rammede områdene, for å gi omsorg til barn som er alene og styrke familier i krise.

 

Gi et bidrag til nødhjelpsarbeidet

Velg beløp. NB! Velger du Vipps må beløpet godkjennes i Vipps-appen din.