Meny Lukk
Nesten hver tredje jente i Zimbabwe blir giftet bort før fylte 18 år. Nå skal en ny lov forhindre barneekteskap. Foto: Claire Ladavicius

Innsats for likestilling gir resultater i Zimbabwe

Nesten hver tredje jente i Zimbabwe blir giftet bort før fylte 18 år. Nå skal en ny lov forhindre barneekteskap. – Tidlig ekteskap og fødsler gjør at jenter dropper ut av skolen og forblir fattige. Derfor er denne lovendringen så viktig. Men det krever innsats for å endre holdninger og få jentene tilbake på skolebenken, sier Kellivn Nyamudeza, likestillingsansvarlig for SOS-barnebyer i Zimbabwe.
Kellivn Nyamudeza, likestillingsansvarlig for SOS-barnebyer i Zimbabwe. Foto: Mats Hvalsengen
– Kvinner og barn blir hardest rammet av nettopp fattigdom, så dette er nødt til å forandre seg, sier Kellivn Nyamudeza, likestillingsansvarlig for SOS-barnebyer i Zimbabwe.

Ved siden av fattigdom, som gjør at familier prioriterer å sende gutter på skolen framfor jenter, har tidlig ekteskap og svangerskap blitt identifisert som hovedgrunn til at jenter dropper ut av skolen. I Zimbabwe blir nesten hver tredje jente giftet bort før de har fylt 18 år. Det reproduserer fattigdom, sier Kellivn Nyamudeza.

– Dersom jenter blir hjemme for å ta seg av barna, får de ikke mulighet til å fullføre selv et minimum av skolegang. Uten utdanning blir de sårbare for å forbli fattige resten av livet. Motsatt vil det å sørge for at også jentene får utdanning, være med på å løfte både enkeltpersoner og lokalsamfunn ut av fattigdom.

Lovendring forbyr barneekteskap

Rian mener det er grunn til å være optimistisk. Malawi endret ekteskapsloven fra 15 til 18 år i 2015. Og Zimbabwe innførte i januar i år forbud mot ekteskap før fylte 18 år, etter at to barnebruder saksøkte myndighetene og fikk medhold i at ekteskapsloven var grunnlovsstridig.

– SOS-barnebyer i Zimbabwe har sammen med andre organisasjoner bidratt til å legge press på myndighetene i Zimbabwe. Vi har rapportert om barneekteskap til den Afrikanske Union og FNs Barnerettskomité, som begge anbefalte Zimbabwe å forby barneekteskap. Derfor er det svært gledelig at utfallet ble en lovendringen, sier Kellivn Nyamudeza. 

God brudepris forsinker likestilling

Men Nyamudeza understreker at det fremdeles er mye som må gjøres for å endre holdninger og praksis på dette området.

– For mange fattige familier er en god brudepris en viktig inntekt, og vi vil nok fremdeles se at familier presser jenter til å gifte seg. Det er rimelig å anta at økonomiske motiver, samt sterke sosiale og kulturelle normer, vil motvirke en rask endring i praksisen på tross av lovendringen. 

Å nå helt fram til landsbygda

Det er myndighetene i Zimbabwe som må håndheve loven. Men SOS-barnebyer i Zimbabwe har en rolle når det gjelder å nå ut med informasjon til det brede lag av befolkningen, forklarer Nyamudeza.

– Det er en utfordring å sørge for at også dem med utdanning på landsbygda får kjennskap til lovendringen. SOS-barnebyer jobber allerede med utsatte familier, og kan spille en viktig rolle i informasjonsarbeidet. I samarbeid med lokale myndigheter, andre organisasjoner og kirkesamfunn sprer vi informasjon om betydningen av jenters utdanning. Vi støtter de mest ressurssvake familie slik at de har råd til å sende både jentene og guttene på skolen. Vi har også et program som støtter unge mødre slik at de kan kommet tilbake til skolen og fullføre skolegangen.

Eget likestillingsprogram for drop-outs

For jenter i Zimbabwe og andre land er en bevisstgjøring rundt det å bestemme over egen kropp.

– Denne bevisstgjøringen kombinert med skolegang gjør jentene bedre rustet til å ta opp kampen mot familiens press om ekteskap, bestemme selv når de skal gifte seg og få barn, velge egen karrierevei og dermed bidra på en positiv måte i deres eget lokalsamfunn i framtiden.

Fakta

  • På verdensbasis har mer enn 700 millioner kvinner som lever i dag giftet seg før de fylte 18 år.
  • Ifølge FNs Befolkningsfond blir 16 millioner tenåringsjenter mellom 15 og 19 år, og to millioner jenter under 15 år, gravide hvert år.
  • Det er en klar sammenheng mellom tidlig ekteskap og tidlig svangerskap, da ni av ti fødsler skjer innenfor ekteskap blant 15-19 år gamle jenter.
  • FNs Befolkningsfond har slått fast at tidlig ekteskap har en klar sammenheng med lav utdanning i Zimbabwe.

Referanser:

 - Complimentary Report to the African Committee of Experts (An Arm of the African Union responsible for the monitoring of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child).

 - UNICEF: Ending Child Marriage (2013).

 - UNFPA: Girlhood, Not Motherhood. Preventing Adolescent Pregnancy (2015), s. 8.

 - UNFPA: 33% of women aged 20-24 with no education and 55% with primary education were married or in union at age 18, compared to 23% of women with secondary education or higher.

 

Våre tema