Gå til hovedinnhold

Ingen barn alene!

Alle barn har en iboende kraft. De har alle muligheter til å skape positiv endring, for seg selv og verden. Men de kan ikke klare det alene.

Alt for mange barn i verden er helt alene. Uten mor, uten far som kan holde dem tett inntil seg og si at alt går bra. 

Ved å gi et bidrag er du med på å gi disse barna et nytt hjem, en omsorgsfull mor eller far, utdannelse og en fremtid. En oppvekst der trygge rammer gjør at de blir trygge voksne, som igjen kan bidra til samfunnet sitt.

Vil du ha mer informasjon om arbeidet vårt?