Gå til hovedinnhold

Hjemme hos Hiva på flyktningdagen

– Det å ha en mest mulig normal livssituasjon, med en familie rundt seg, er avgjørende for at en skal ha det bra. Det sa Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland da hun besøkte et av familiehjemmene for enslige mindreårige asylsøkere i Asker i dag.

20. juni 2018

For to år siden etablerte SOS-barnebyer og Asker kommune de første familiehjemmene for enslige mindreårige asylsøkere. I dag er det åtte familiehjem i Asker, ett på Nesodden og ett i Skien.

Viktig med normalitet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland besøkte i dag fosterfar Hiva og hans familie i et av familiehjemmene i Asker onsdag 20. juni. Samme dag som FNs internasjonale flyktningdag. Hun mener en mest mulig vanlig hverdag er ekstremt viktig for barna som har flyktet hit alene.

– Jeg synes dette er kjempeflott. Det å ha en mest mulig til normal livssituasjon, med en familie rundt seg, er avgjørende for at en skal ha det bra. Det betyr mye for å klare å motivere seg til å bygge et godt liv - det å høre til et sted. Særlig når du kommer til Norge som flyktning, er det viktig å kunne leve et mest mulig normalt familieliv, sier Linda Hofstad Helleland.

Barna beholder hjemmet

Familiehjem ble lansert som et nytt bosetningstilbud etter flyktningkrisen i 2015, da et rekordhøyt antall barn alene på flukt kom til Norge. Ungdom som har flyktet alene trenger stabilitet, forutsigbarhet og en ny familie som kan gi støtte og omsorg. Dette er tankegangen bak familiehjemsmodellen.

– Dette er en bosettingsmodell som likner på vanlige fosterhjem, forteller Sissel Aarak, leder for program i SOS-barnebyer Norge. – Forskjellen er at både voksne og barn flytter inn i dette hjemmet, som kommunen stiller til rådighet. Familiehjemmene er først og fremst barnas hjem, forteller hun.

Familiehjemsmodellen er unik ved at boligene først og fremst er barnas hjem, og at det er fosterforeldrene som må flytte på seg om noe skulle skje. Dermed beholder barna sitt hjem, venner og skole. Dette sikrer en god stabilitet i oppveksten for barna, og at barnets beste er i fokus.

Modellen fungerer

Familiehjemmene drives av kommunen, som rekrutter fosterforeldre og stiller egnet bolig til rådighet. To til fem barn og fosterforeldre lever sammen i en familie med tilgang på faglig støtte, administrasjonshjelp og avlastning. 

Modellen er tilgjengelig for alle landets kommuner, og NTNU-rapporten «Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning» viser at modellen fungerer, at den både er en barnefaglig god løsning og økonomisk gunstig for kommunen.

Les gjerne NTNUs rapport om familiehjemmodellen her.