Gå til hovedinnhold

Har du spørsmål?

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om bedriftsfadderskap.

Får vi skattefradrag?

Har du gitt oss deres organisasjonsnummer? Hvis ikke, gjør det her. Vi innrapporterer alle bidrag du gir til skattemyndighetene, og gjennom dette sikrer at du får skattefradrag i henhold til gjeldende regler. Din bedrift kan få fradrag for beløpet du betaler som bedriftsfadder og velger dere å gi bidrag eller gaver utover dette får dere også fradrag for dette.

Er det andre hos deg vi skal holde oppdatert?

Er det andre hos deg som skal motta informasjon fra oss, send oss gjerne navn og epost adresser til sos@sos-barnebyer.no.

Hva bidrar jeg til hvis jeg støtter SOS-barnebyer?

Du bidrar til at barn verden over får vokse opp med trygg og god omsorg. SOS-barnebyers arbeid med barn, familier, lokalsamfunn og myndigheter verden over sikrer at barn får vokse opp i en stabil familie, at de får utbytte av skolegang og tilgang til helsetjenester. SOS-barnebyer forebygger at barn mister omsorg fra familien sin, og gir barn som er uten trygge voksne stabil omsorg i en ny familie. Her kan du lese mer om hva du bidrar til.

Hvordan får jeg skattefradrag?

For at du skal få skattefradrag for dine bidrag, må vi ha fødselsnummeret ditt. Les mer om hvordan du får skattefradrag her.

Hvordan betaler jeg fadderbidraget?

Som fadder betaler du en fast sum hver måned. Vi anbefaler at du oppretter AvtaleGiro eller e-faktura. Les mer om betaling av fadderbidrag her.

Hvordan oppretter jeg AvtaleGiro?

AvtaleGiro oppretter du enkelt i nettbanken din. AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken din, og vi kan derfor ikke opprette avtalegiro for deg. Om du mangler betalingsopplysninger for innbetaling av fadderbidrag, så er det bare å ta kontakt med giverservice. Avtalegiro er tidsbesparende både for deg som fast giver og for oss.

Hvordan brukes fadderbidraget?

Fadderbidraget går til å sikre barn god og stabil omsorg fra trygge voksne i en SOS-familie, utdanning og helsetjenester. Som fadder bidrar du også til barnebyens SOS-familieprogram, som gjennom  å styrke vanskeligstilte familier i lokalsamfunnet gir flere barn en oppvekst med god omsorg. En mindre del av fadderbidragene blir fordelt på andre SOS-programmer som trenger finansiering. Her kan du lese mer om SOS-barnebyers arbeid.

Hva slags informasjon vil jeg motta som fadder?

Som fadder kan du følge utviklingen til fadderbarnet og/eller barnebyen som du støtter. Les om hva du vil motta av informasjon og hvordan du best kan holde deg oppdatert. Ta kontakt med oss hvis du ikke mottar den informasjonen du skal fra SOS-barnebyen.

Hva slags kontakt kan jeg ha med fadderbarnet?

Som fadder er du velkommen til å skrive brev eller sende små gaver til fadderbarnet ditt. Vi anbefaler at eventuelle gaver er små nok til å få plass i en konvolutt. Hvert enkelt fadderbarn får velge selv om de ønsker å skrive tilbake. Det er også mulig å gi en pengegave i forbindelse med bursdager. Pengene blir satt inn på en sparekonto, og kan brukes til utdanning, huskjøp eller oppstart av egen virksomhet når fadderbarnet ditt flytter fra barnebyen. Les om det praktiske rundt brevskriving 

Les om gaver og personlige pengegaver 

Hvordan kommer jeg i kontakt med SOS-barnebyer?

Hvis du har spørsmål eller ønsker å endre noe angående fadderskapet er du velkommen til å ta kontakt med oss på 23 35 39 00 eller sende oss en e-post. 

Kan jeg betale med Vipps?

Enkeltbeløp kan overføres til oss via Vipps, for eksempel donasjon i forbindelse med Skolejoggen, Solsikkeaksjon, innsamlingsaksjon, kakelotteri og lignende. Vi  har ennå ikke mulighet til å motta fadderbidrag på Vipps da det ikke er mulig å identifisere avsender. 

Hvordan kan jeg finne ut hva slags personopplysninger dere har lagret?

Du kan selv bestemme hvilke av dine personopplysninger vi kan lagre, og hvordan vi skal bruke disse. For å få finnsyn kan du logge deg inn på Din giverprofil eller ta kontakt per e-post.

Hvordan kan jeg reservere meg mot henvendelser fra dere utover fadderbrevene?

Ønsker du ikke å motta e-post, klikk på lenken nederst i e-posten du mottar fra oss. Du kan også logge deg inn på Din giverprofil for se hvilke kanaler vi kan benytte for å kommunisere med deg og eventuelt reservere deg. 

Det er også mulig å reservere seg mot å bli tildelt et nytt fadderbarn hvis barnet du er fadder for ikke lenger skal være en del av SOS-barnebyers program. Ta kontakt per e-post eller ring 23 35 39 00. 

Hvem jobber i en barneby?

Det jobber mennesker med ulike kompetanse og bakgrunn i de mange ulike programmene som drives av SOS-barnebyer. Felles for dem er at de er fra det landet de jobber i. Alle SOS-foreldre og familieassistenter gjennomgår en egen opplæring – uavhenigig av tidligere erfaringer og utdanning. Det er for å sikre at våre strenge krav til rollen som omsorgsperson blir oppfylt.

Kan jeg jobbe i en barneby?

Alle som er ansatt for å ha omsorgen for barna i barnebyene er mennesker fra det landet barnebyen befinner seg i. Det samme gjelder personell ved skolene og i barnehagene. Vi ansetter ingen fra Norge ved SOS-barnebyer i utlandet.

Når flytter barna ut av barnebyen?

De aller fleste av barna som vokser opp i en SOS-familie flytter hjemmefra når de har fullført skolegangen og er klare for å starte et selvstendig liv. Mange flytter fordi de skal studere eller har fått seg jobb. SOS-familien er deres for livet, og det er naturlig at de kommer hjem på besøk i ferier og ellers. Noen ganger flytter barn fra SOS-familien sin og til sin biologiske familie. Det skjer i de tilfeller hvor familien gjennom støtte fra SOS-barnebyer, eller andre, er i stand til å ta godt vare på barna. Det aller beste for barn er å vokse opp i sin egen familie, så lenge den kan gi god og stabil omsorg. Når fadderbarnet ditt flytter ut av SOS-familien får du en forespørsel om å fortsette som fadder for et nytt barn.  

Kan jeg besøke en SOS-barneby?

Det er mulig å reise på fadderbesøk til våre barnebyer. Alle besøk må avklares på forhånd. Les mer om besøk i SOS-barnebyer.

Har du blitt oppringt av SOS-barnebyer?

Som fadder kan du oppleve å få en telefon fra oss. Vi kan ønske å komme i kontakt med deg for å gi viktig informasjon om fadderskapet ditt, eller spørsmål og informasjon rundt din giverordning hos oss. Hvis du nylig har blitt fadder så forsøker vi også ringe deg for å ønske deg velkommen som ny fadder.

Hvor mange faddere har hvert barn?

Det koster å gi et barn en trygg barndom. Vi har fullt forsørgeransvar for de barna vi har omsorg for, og for å sikre økonomisk stabilitet i våre programmer har hvert enkelt barn flere faddere.