I en verden full av fattigdom, konflikter og humanitære kriser er det alltid barna som blir rammet hardest.

220 millioner barn mangler, eller står i fare for å miste foreldrene sine. SOS-barnebyer jobber for at alle barn skal vokse opp med den tryggheten og omsorgen de har krav på. Denne julen har du mulighet til å hjelpe de som trenger det aller mest.

Det koster så lite å gjøre en forskjell
Som SOS-fadder for en barneby støtter du arbeidet med å drive en spesifikk barneby for barn som mangler omsorg. I barnebyene får barna en trygg barndom med en SOS-mor, en familie og et kjærlig hjem. Med din hjelp kan vi gi barna et fundament de kan bygge fremtiden på. 

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! Bli fadder for et barn💙 ​

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

5 gode grunner til å være fadder

1. Du forandrer barns liv! Barn uten omsorg får en trygg familie å vokse opp i og en god fremtid, takket være dine bidrag som fadder. 

2. Du blir mer lykkelig! Det er forsket på at det å gi utløser lykkehormoner og øker livskvaliteten. Som fadder gir du til noen som trenger det hver måned og det gir en god følelse. 

3. Du får noe å dele med barna! Enten du har egne barn, bonusbarn eller barnebarn er dette en kjempefin anledning til å dele noe om verden rundt dem. Du får bilder og tegninger, og du kan også skrive til fadderbarnet ditt om du ønsker det.  

4. Du lærer noe nytt! Som fadder kommer du tettere på mennesker fra et helt annet sted i verden. Du lærer nye ting om barneomsorg, oppdragelse, bistandsarbeid og andre kulturer. 

5. Du vet at du gjør en forskjell! Pengene du gir brukes der det er størst behov, på den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.

 Trine-Lise Olsen, skuespiller og komiker

Trine-Lise Olsen, skuespiller og komiker

- Jeg vet hvordan det er å komme til en familie som virkelig vil ha deg, som gir deg kjærlighet og tar vare på deg.

Zuzanna, støttespiller

Zuzanna, støttespiller

- Jeg har vært veldig heldig. Jeg føler jeg skylder både familie og barn som ikke er å så heldige å gjøre en innsats.

Les mer om