Ingen barn alene!

Alle barn har en iboende kraft. De har alle muligheter til å skape positiv endring, for seg selv og verden. Men de kan ikke klare det alene.

Trygghet og omsorg

SOS-barnebyer sørger for trygghet og omsorg for barn som er alene eller er i ferd med å miste omsorgen fra familien sin. Vi styrker familier slik de selv blir i stand til å gi barna sine god omsorg, og gir barn som trenger det et trygt hjem i en ny familie

Ei hånd å holde i. To barn som holder hverandre i hendene.

 

Barna trenger deg mer enn noensinne

1 av 10 barn i verden blir separert fra familien sin, overlatt til seg selv, forsømt eller lever i familier preget av vold.  Hvert 10. barn vokser opp uten den støtten de trenger for å utvikle seg til ressurssterke voksne. Dette skjer hver dag, i hvert land, hver by og hvert nabolag – selv om vi ikke ser det.

En donasjon kan endre liv

I en verden full av fattigdom og humanitære kriser er det alltid barna som blir rammet hardest. 220 millioner barn mangler, eller står i fare for å miste, foreldrene sine. De trenger umiddelbar hjelp!

4 gode grunner til å gi

1. Du vet at du gjør en forskjell! Ditt bidrag brukes til å gi barn omsorg og et bedre liv.

2. Du blir mer lykkelig! Det er forsket på at det å gi utløser lykkehormoner og øker livskvaliteten.

3. Du får noe å dele med barna! Enten du har egne barn, bonusbarn eller barnebarn er dette en kjempefin anledning til å gjøre en god gjerning sammen og å lære dem om å dele.

4. Du bidrar på mange ulike fronter! Et bidrag fra deg kan reise langt. Det blir brukt til å hjelpe barn og familier over hele verden som lever i sårbare situasjoner.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Derfor støtter vi barna:

Trine-Lise Olsen

Trine-Lise Olsen, skuespiller og komiker

«Jeg vet hvordan det er å komme til en familie som virkelig vil ha deg og kan gi deg kjærlighet og ta vare på deg. Jeg vet hvor ekstremt viktig det er for å bli det du skal være!»

Zuzanna, støttespiller i SOS-barnebyer.

Zuzanna, støttespiller

«Jeg har vært veldig heldig. Foreldrene mine satset hele livet sitt på at jeg skulle få det bra. Jeg føler jeg skylder både familie og barn som ikke er å så heldige å gjøre en innsats.»

Kan du tenke deg å bli SOS-fadder og bidra med et fast beløp hver måned? Les mer og bli fadder her