GI EN DONASJON - SNU ET LIV

Denne julen har du muligheten til å gi trygghet og omsorg som gave. Bidra til at ingen barn er alene, bidra til en litt bedre hverdag for de som trenger det aller mest. Bli med på snuoperasjonen.

Hvorfor du som giver er viktig

Uten din hjelp ville ikke vårt oppdrag vært mulig å gjennomføre. Verden ville rett og slett sett annerledes ut. Sammen skaper vi, og kan skape langt flere muligheter og håp for barn – verdens viktigste ressurs.  

Håp til de mest sårbare barna

Med en pengegave bidrar du til å gi håp til de som trenger det mest. Håp for lysere tider, håp for en bedre fremtid, håp for barna.
La oss sammen gi barn den muligheten de fortjener. La oss gi dem håp, og la oss tro på barna så de får tro på seg selv. For når barn får tro på seg selv, så er de i stand til å forandre verden.

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokale ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Vårt arbeid

En god barndom danner plattformen for et godt voksenliv. Omsorg er viktig ikke bare for hvert enkelt barn, men også for fremtidige generasjoner og samfunnet de blir en del av som voksne.

Les om hvordan vi hver dag jobber med å bryte den negative sirkelen av dårlig omsorg.