GI EN DONASJON - GI HÅP

Så lenge det er håp, finnes det muligheter, ambisjoner, drømmer og mål!

Hvorfor du som giver er viktig

Uten din hjelp ville ikke vårt oppdrag vært mulig å gjennomføre. Verden ville rett og slett sett annerledes ut. Sammen skaper vi, og kan skape langt flere muligheter og håp for barn – verdens viktigste ressurs.  

Håp til de mest sårbare barna

Med en pengegave bidrar du til å gi håp til de som trenger det mest. Håp for lysere tider, håp for en bedre fremtid, håp for barna.
La oss sammen gi barn den muligheten de fortjener. La oss gi dem håp, og la oss tro på barna så de får tro på seg selv. For når barn får tro på seg selv, så er de i stand til å forandre verden.

5 gode grunner til å gi en donasjon

1. Du gir barn håp! Alle barn har en iboende kraft. Støtten fra deg gir flere barn muligheten til å skape positiv endring, for seg selv og verden.

2. Du forandrer barns liv! Ditt bidrag brukes til å gi barn trygghet, god omsorg og et bedre liv.

3. Du blir mer lykkelig! Forskning viser at det å gi utløser lykkehormoner og øker livskvaliteten. Det gir også en god følelse å gi til noen som virkelig trenger det. 

4. Du bidrar på mange ulike fronter! Et bidrag fra deg kan reise langt. Det blir brukt til å hjelpe barn og familier over hele verden.

5. Du vet at du gjør en forskjell! Pengene du gir brukes der det er størst behov. På den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.   

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Vårt arbeid

En god barndom danner plattformen for et godt voksenliv. Omsorg er viktig ikke bare for hvert enkelt barn, men også for fremtidige generasjoner og samfunnet de blir en del av som voksne.

Les om hvordan vi hver dag jobber med å bryte den negative sirkelen av dårlig omsorg.