GI EN DONASJON - SNU ET LIV

Du har muligheten til å gi trygghet og omsorg som gave. Bidra til at ingen barn er alene, bidra til en litt bedre hverdag for de som trenger det aller mest. Bli med på snuoperasjonen.

Sammen kan vi snu et liv

I en hverdag preget av fattigdom, ulikhet, klimaendringer og voldelig konflikt, er det fremdeles barna som blir hardest rammet. Realiteten er at 220 millioner barn verden over mangler, eller står i fare for å miste omsorg. Fordi livssituasjonen er så beintøff at familier bukker under.

Gi en donasjon i dag!

Årets snuoperasjon handler om å snu om på livet til de barna som trenger det mest. Det er dessverre ikke sånn at alle barn har en trygg favn, og en  tilstedeværende omsorgsperson som kan gi trøst når verden ser mørk ut. Bli med på snuoperasjonen for barna som mangler trygg og stabil omsorg. Når vi snur en negativ spiral, kan vi skape varig endring.  

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokale ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Vårt arbeid

En god barndom danner plattformen for et godt voksenliv. Omsorg er viktig ikke bare for hvert enkelt barn, men også for fremtidige generasjoner og samfunnet de blir en del av som voksne.

Les om hvordan vi hver dag jobber med å bryte den negative sirkelen av dårlig omsorg.