Går for internasjonalt toppverv

Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, stiller som presidentkandidat for hele den internasjonale SOS-føderasjonen.

SOS-barnebyers føderasjon består av 136 land, og presidenten er den øverste valgte lederen.

- Etter over tre år som generalsekretær og medlem av den internasjonale ledelsen hvor jeg hver dag er blitt imponert over alt vi får til for barn rundt om i verden, kjenner jeg på en sterk motivasjon for å løfte organisasjonen for fremtiden også internasjonalt, sier Lier.

Bred støtte

SOS-barnebyer har over 70 års erfaring med å gi barn et trygt hjem og god omsorg. Organisasjonens evne til å se nye løsninger har vært avgjørende for at de har kunnet støtte stadig flere barn. Fremover handler det om skape ytterligere innovasjonskraft, sier Lier.

- Mer enn 220 millioner barn har mistet eller står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. Skal føderasjonen lykkes med å støtte flere, må vi bli enda mer koordinerte og samkjørte. Å skape et større «oss» på tvers av landegrenser, er jeg sikker på at vi skal få til, sier hun.

Lier er blitt sterkt oppfordret til å stille som kandidat fra flere land. Hun har allerede formell støtte fra styrene i mer enn 20 land, og uttrykt støtte fra ytterligere et stort antall land i alle verdensdeler.

- At så mange peker på meg, synes jeg er inspirerende og motiverende, sier hun.

Vier tid til det internasjonale

Lier vil nå bruke all sin tid til kandidatur og den internasjonale delen av jobben som generalsekretær frem mot valget i juni. For å unngå at SOS-barnebyer Norge nå får en lang periode uten generalsekretær, har Lier besluttet at hun uavhengig av valgresultatet ikke fortsetter i stillingen som norsk toppleder etter valget. SOS-barnebyer Norge går derfor i gang med å rekruttere ny generalsekretær. Programsjef Sissel Aarak har tatt over ansvaret for drift av SOS-barnebyer i Norge inntil ny toppleder er på plass.

Styreleder Halvor Stenstadvold i SOS-barnebyer Norge sier han er overbevist om at Lier er en riktig president for SOS-barnebyers føderasjon. 

- Jeg mener hennes valgprogram er akkurat hva føderasjonen trenger. Jeg vil støtte hennes valgkamp, og er overbevist om at hun blir en utmerket president. Hennes beslutning bidrar samtidig til å styrke forutsigbarhet og effektivitet i SOS-barnebyer her i Norge. Bentes valg er således logisk, avklarende og et eksempel på godt lederskap, sier han.