Venninnegjeng starter første UngSOS-gruppe i Finnmark

Thea Fremstad, Nora Mortensen, Maja Johansen og Line Lyngvær, alle elever ved Kirkenes ungdomsskole, har sammen opprettet UngSOS-gruppen i Sør-Varanger. Engasjerte ungdommer som vil gjøre en innsats for barn og unge verden over.

Søndag 10. desember arrangerte de sitt første frivillig arrangement - juleverksted på Basen i Kirkenes sentrum. Dette til inntekt for SOS-barnebyer sitt arbeid for at barn ikke skal vokse opp alene. Det ble et vellykket arrangement hvor det ble laget julepynt, solgt kaffe og kaker i tillegg til loddtrekning med flotte premier donert fra lokale bedrifter. Ikke nok med det. Dagen etter, i regi av den nye UngSOS-gruppen, ble det avholdt en presentasjon om SOS-barnebyer for hele 10. trinn på skolen ved rådgiver i SOS-barnebyer, Markus Celius Grieg.

Fylkesleder i Finnmark, Siv Grete Aarnes, flytter fra Kirkenes etter nyttår. Siv Grete er en sterk ressurs, som har bidratt på en veldig positiv måte. Det er derfor ekstra gledelig at en UngSOS-gruppe nå vil videreføre det flotte engasjementet og frivillige arbeidet for SOS-barnebyer i Sør-Varanger.

Det å være frivillig er en fin måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner. UngSOS i Sør-Varanger skal holde et informasjonsmøte fredag 12. januar på Kirkenes ungdomsskole med formål om å rekruttere flere frivillige til gruppen. Bor du i området eller kjenner noen som gjør det? Velkommen skal du eller de være.

Ta gjerne kontakt med gruppeleder Thea på tel. 95 33 71 78 eller epost til frivillig@sos-barnebyer.no

Juleverksted på Basen. Fra venstre. Nora (inni Bamsen), Line, Maja og Thea
SOS-flagget vaier i vinden utenfor Basen i Kirkenes sentrum
Gruppeleder Thea Fremstad uniformert i passende t-skjorte under presentasjon på Kirkenes ungdomsskole