Er du en aktuell (leder)kandidat til Landsstyret?

På Landskonferansen 2020 skal det velges et nytt Landsstyre - både leder og styremedlemmer.

Landskonferansen, som avholdes 2. hvert år, er øverste myndighet i landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer. I periodene mellom hver landskonferanse, er det Landsstyret, med leder og 4 styremedlemmer som er øverste myndighet. Tidligere måtte man inneha rollen som fylkesleder eller assisterende fylkesleder for å velges inn i Landsstyret, men den forrige Landskonferansen stemte for at engasjerte frivillige, også uten lederverv, nå kan velges inn.

bilde
Nina Langfeldt har vært leder av de frivillige i 4 år.

Ingrid Hallan og Nina Langfeldt har begge solid erfaring fra lederverv i landsstyret. De sier at vervet er interessant og svært meningsfylt. Man kommer tettere på organisasjonen og får dermed større påvirkningskraft, samt en unik mulighet til å løfte de frivilliges stemme og posisjon i organisasjonen. Det er med andre ord en svært viktig jobb landsstyret, med leder i spissen, utfører.  

- Vi er der fordi vi tror på organisasjonen vi jobber frivillig for, og den troen utløser en energi som mange arbeidsgivere skulle ønske de kunne få for lønn. Jeg liker den troen og den energien, og det er nok hovedgrunnen til at jeg takket ja til ledervervet, sier Nina.  

 

Hun er nå inne i sin andre og siste periode, og går av i mars 2020. Hun kom inn etter Ingrid i 2016, og syntes at ordningen med at avtroppende leder blir sittende i Landsstyret i to år etter at han/hun har gått av er en stor fordel. Da har man en «mentor» å lene seg på til man selv faller på plass i rollen.  

- I starten var det veldig fint for meg å kunne å sende en mail eller ringe Ingrid om det var noe jeg lurte på mellom styremøtene. I tillegg har jeg fra første dag hatt resten av Landsstyret og sekretariatet med som gode støttespillere, så jeg er på ingen måte alene i vervet, sier Nina.

Lederen av Landsstyret får automatisk plass i SOS-barnebyer Norges styre. Her er man de frivilliges fremste representant inn mot organisasjonen. Det kan nok oppleves som en overgang å gå fra å være leder for en lokal frivilliggruppe til å sitte i styret til en stor organisasjon som SOS-barnebyer. Nina innrømmer at hun kjente litt på det i starten, både som leder av Landsstyret og som styremedlem i styret, men etter hvert kunne hun senke skuldrene. - Alle ville meg vel og ville jeg skulle skal bidra med mitt, så det gikk seg til, sier hun.

SOS-Barnebyer, årskonferanse på Olavsgaard Hotel utenfor Oslo helgen 11-13.mars 2016.
Ingrid Hallan, Nord-Trøndelag.
FOTO: JOAKIM S. ENGER
---
Bildet kan benyttes av SOS-Barnebyerer på egne nettsider og i egne trykksaker.
Bildet kan lagres i SOS-Barnebyers bildearkiv.
Bildet skal alltid krediteres med, FOTO: JOAKIM S. ENGER, uansett bruk.
Bildet kan sendes ut til tredjepart i forbindelse med leserinnlegg/saker skrevet av eller om SOS-Barnebyer.
---
Ingrid Hallan er fylkesleder i Trøndelag Nord og satt som leder av Landsstyret fra 2012-2016

Ingrid syntes tiden som leder for Landsstyret var en interessant og positiv opplevelse. Hun trekker spesielt fram alle de gode møtene hun har hatt med folk underveis - mange av dem uttrykker stor respekt for de frivilliges innsats.  - Det er viktig å være realistisk på at vi frivillige er en viktig, men også en liten del, av den store SOS- organisasjonen, påpeker Ingrid. Hun tenker det er lurt at ledervervet besittes av en som har erfaring fra tidligere styrearbeid og at vedkommende våger å heve stemmen på vegne av de frivillige.

Både Nina og Ingrid er tydelige på at det å ha lederverv i Landsstyret er meningsfylt bruk av tid. Og nettopp tid er et stikkord her, for mange kvier seg kanskje litt for landsstyreoppgaven nettopp med tanke på tidsbruken. Det er rundt 6-7 landsstyremøter per år og 7-8 møter i styret i organisasjonen for den som har ledervervet. Nestleder i Landsstyret blir medlem av SOS- barnebyers råd. Litt ekstra tidsbruk til tross – gevinsten er stor og ikke bare for det enkelte styremedlem. Engasjerte frivillige som bidrar inn i beslutningsrommet er bra for organisasjonen. 

- Det å sitte i styret til SOS-barnebyer Norge gir mye innsikt i hvordan hjelpeorganisasjoner jobber. Man kommer tett på arbeidet vårt og sitter nært beslutningene. Styreplassen er dessuten vårt talerør inn i organisasjonen, sier Nina.  

Fordi SOS-barnebyer har ansatte som jobber med frivilligheten slipper man å skrive referater, møteinnkallinger og annet organisatorisk arbeid. Det synes Nina gjør lederjobben hennes overkommelig. Dessuten kan man også delegere bort oppgaver som å lede Fylkesledersamlinger og Landskonferansen, dersom man selv ikke er komfortabel i den rollen.  

- Alle våre aktive frivillige har gode tanker å bidra med, sier Nina og understreker samtidig at nettopp det er viktig å ha med seg som leder: Egen erfaring som frivillig. - Hvis du har vært frivillig for SOS-barnebyer så vet du hva som må til for å gjøre frivilligheten enda bedre. I tillegg har du i deg den den unike stå-på-energien som formålet i saken vår utløser. Energien som kan flytte fjell.

 

Så - om du har meninger om hvordan frivilligheten vår er organisert, om hvordan vi kan få inn mer penger eller hvordan SOS-barnebyer kan bli mer synlige, ja da har Nina og Ingrid en klar oppfordring til deg: Bruk det engasjementet konstruktivt og meld deg som kandidat til Landsstyret. Kanskje også som lederkandidat? 

Ingrid Hallan er leder av valgkomiteen, som ellers består av Kristina Hesjedal Schnell og Julie Marie Knutsen (leder av UngSOS). Vi håper du melder deg, for SOS-barnebyer, frivilligheten - og barna der ute - trenger deg!

Ta kontakt med den du kjenner best i valgkomiteen, ev direkte til leder Ingrid Hallan på ingrid.hallan@ntebb.no