UngSOS samling i Oslo

Denne flotte gjengen av kloke og engasjerte ungdom fra UngSOS Asker, Ski og Oslo var i november samlet hos SOS-barnebyer.

Her ble det utvekslet erfaringer og tanker om veien videre. Asker og Ski-gruppa ble startet opp i juni 2017, mens UngSOS Oslo har fått ny leder og nye frivillige og vil snart delta på sine første aktiviteter. UngSOS har aktiviteter for å synliggjøre og støtte SOS-barnebyers arbeid internasjonalt og nasjonalt. Vi spurte de frivillige hvorfor de er med i UngSOS;

Amanda i UngSOS Asker forteller; «Jeg ønsket å bli frivillig etter å ha besøkt SOS-barnebyer i Kosovo i 2016. Der kunne jeg se hvor stor forskjell de pengene vi bidrar med gjør, for de barna og familiene i landet.»

Benjamin i UngSOS Asker forteller; «Jeg vil ikke at barn i verden skal ha det vondt. Jeg ser hvor godt vi har det i Norge, og har derfor lyst til å bidra til at barn i andre land kan få det like godt som oss med like rettigheter og oppvekstsvilkår».

Arben i UngSOS Oslo forteller; «Jeg ønsker å bidra til at andre barn skal få omsorg, utdanning og trygghet. Jeg som bor i Norge har utallige muligheter som er nesten helt gratis, mens i andre land koster det."

Har du lyst til å bli bedre kjent med UngSOS og gjøre en innsats for andre barn og unge verden over? Da kan du ta kontakt med oss! Send oss en mail, eller fyll inn innmeldingsskjemaet så tar vi kontakt med deg! Sammen gjør vi en forskjell!